zadanie nr 6

6. Stworzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w OSP Jawornik oraz zakup sprzętu szkoleniowego w ramach zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców.


Lokalizacja

Remiza OSP Jawornik.

Skrócony opis zadania

Wyposażenie świetlicy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zakup sprzętu dla jednostki OSP celem przeprowadzania szkoleń i zajęć profilaktycznych z zakresu pierwszej pomocy oraz sytuacji kryzysowych tj. pożar, powódź, wypadek komunikacyjny.

Opis zadania

Jednostka OSP Jawornik dysponuje dwoma pomieszczeniami, które pragnie zaadaptować na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży z MDP oraz Izbę Pamięci, która po niewielkim doposażeniu może stanowić salę konferencyjno-szkoleniową dla całej społeczności Jawornika, co pozwoli na organizację zajęć edukacyjnych  na temat udzielania pierwszej pomocy oraz przełamywania barier dotyczących takich działań prowadzonych przez druhów OSP Jawornik.
Część pozyskanych środków będzie wykorzystana na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć plenerowych, które pozwolą na praktyczne szkolenie dzieci, młodzieży i mieszkańców z zakresu pomocy przedmedycznej oraz różnego rodzaju zagrożeń miejscowych tj. pożar, powóź czy wypadek komunikacyjny.
Projekt wpłynie na integrację dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności oraz zapewni konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Dzięki swojej wiedzy i odpowiedniemu wyposażeniu jednostki, druhowie OSP staną się liderami lokalnych społeczności.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Druhowie OSP Jawornik pragną edukować mieszkańców z zakresu zagrożeń tj. pożar, powóź czy wypadki komunikacyjne oraz wpłynąć na spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez skupienie młodych w MDP. Pozwoli to na walkę z patologią, wykluczeniem społecznym oraz pozwoli na socjalizację młodzieży i kształtowanie postaw obywatelskich.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe, mieszkańcy Jawornika.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
13 x monitor, myszka, komputer stacjonarny, 1 x kserodrukarka, 1 x laptop, 1 x rzutnik, 1 x ekran12 450 zł
2telewizor 65 cali, kino domowe, okablowanie, mocowanie telewizora, stolik RTV8 150 zł
33 x stolik pod komputer, 3 x krzesło obrotowe, 2 x regał książkowy, 2 x szafa ubraniowa, 30 x krzesło rozkładane4 550 zł
4manekin szkoleniowy duży i mały, zestaw pozoracji ran, książki o tematyce ratowniczej i PPOŻ4 200 zł
52 x prądownica pw 25, 1 x rozdzielacz 52/2x25,52, 10 x wąż w25, 2 x hydronetka metalowa4 420 zł
62 x namiot harmonijka 3x6, 5 x zestaw stół - ławka, 1 x stół do piłkarzyków, zestaw nagłośnieniowy przenośny z mikofonem6 250 zł
71 x tarcza nalewakowa, 10 x hełm MDP, 1 x tablica magnetyczna na statywie3 800 zł
Łącznie: 43 820 zł

Opis realizacji

Nowa świetlica w OSP Jawornik wyposażona z Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy Jawornika w Budżecie Obywatelskim Gminy Myślenice wybrali zadanie polegające na stworzeniu świetlicy dla dzieci i młodzieży w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup sprzętu szkoleniowego w ramach zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców.

- Wyposażenie świetlicy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zakup sprzętu dla jednostki OSP celem przeprowadzania szkoleń i zajęć profilaktycznych z zakresu pierwszej pomocy oraz sytuacji kryzysowych tj. pożar, powódź, wypadek komunikacyjny – czytamy w skróconym opisie składanego zadania.
W ubiegły weekend odbyło się oficjalne przekazanie nowego wyposażenia przez burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę.
- Jednostka OSP Jawornik dysponuje dwoma pomieszczeniami, które zostały zaadaptowane na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży z MDP oraz Izbę Pamięci, która po niewielkim doposażeniu stanowi salę konferencyjno-szkoleniową dla całej społeczności Jawornika. Nowy sprzęt komputerowy pozwoli na organizację zajęć edukacyjnych na temat udzielania pierwszej pomocy oraz przełamywania barier dotyczących działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez druhów OSP Jawornik. Nowa świetlica będzie umożliwi rozwój edukacyjny druhów naszej jednostki, a także pozwoli na walkę z wykluczeniem społecznym, wyrównując szanse i dostępność do nowoczesnego sprzętu – mówi Jarosław Norek, prezes OSP Jawornik.
Część pozyskanych środków będzie wykorzystana na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć plenerowych, które pozwolą na praktyczne szkolenie dzieci, młodzieży i mieszkańców z zakresu pomocy przedmedycznej oraz różnego rodzaju zagrożeń miejscowych tj. pożar, powóź czy wypadek komunikacyjny. W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego zakupiono kilka zestawów komputerowych wraz ze stolikami i wyposażeniem meblowym, telewizor 65-calowy, manekiny szkoleniowe wraz z wyposażeniem edukacyjnym do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej, sfinansowało sprzęt strażacki jak na przykład prądownice, rozdzielacz i węże strażackie. Projekt zakładał także zakup zewnętrznego namiotu piknikowego.

Postęp realizacji

Nowa świetlica w OSP Jawornik wyposażona z Budżetu Obywatelskiego Mieszkańcy Jawornika w Budżecie Obywatelskim Gminy Myślenice wybrali zadanie polegające na stworzeniu świetlicy dla dzieci i młodzieży w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup sprzętu szkoleniowego w ramach zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców. - Wyposażenie świetlicy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zakup sprzętu dla jednostki OSP celem przeprowadzania szkoleń i zajęć profilaktycznych z zakresu pierwszej pomocy oraz sytuacji kryzysowych tj. pożar, powódź, wypadek komunikacyjny – czytamy w skróconym opisie składanego zadania. W ubiegły weekend odbyło się oficjalne przekazanie nowego wyposażenia przez burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę. - Jednostka OSP Jawornik dysponuje dwoma pomieszczeniami, które zostały zaadaptowane na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży z MDP oraz Izbę Pamięci, która po niewielkim doposażeniu stanowi salę konferencyjno-szkoleniową dla całej społeczności Jawornika. Nowy sprzęt komputerowy pozwoli na organizację zajęć edukacyjnych na temat udzielania pierwszej pomocy oraz przełamywania barier dotyczących działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez druhów OSP Jawornik. Nowa świetlica będzie umożliwi rozwój edukacyjny druhów naszej jednostki, a także pozwoli na walkę z wykluczeniem społecznym, wyrównując szanse i dostępność do nowoczesnego sprzętu – mówi Jarosław Norek, prezes OSP Jawornik. Część pozyskanych środków będzie wykorzystana na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć plenerowych, które pozwolą na praktyczne szkolenie dzieci, młodzieży i mieszkańców z zakresu pomocy przedmedycznej oraz różnego rodzaju zagrożeń miejscowych tj. pożar, powóź czy wypadek komunikacyjny. W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego zakupiono kilka zestawów komputerowych wraz ze stolikami i wyposażeniem meblowym, telewizor 65-calowy, manekiny szkoleniowe wraz z wyposażeniem edukacyjnym do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej, sfinansowało sprzęt strażacki jak na przykład prądownice, rozdzielacz i węże strażackie. Projekt zakładał także zakup zewnętrznego namiotu piknikowego.