zadanie nr 8

8. Strefa czasu wolnego


Lokalizacja

działka gminna znajdująca się w centrum wsi

Skrócony opis zadania

Współczesne czasy coraz bardziej oparte są na braku czasu i zamykaniu się ludzi w swoich domach. Naszym zamiarem jest zmiana takiej sytuacji i stworzenie miejsca przyjaznego dla młodych, rodzin z dziećmi,seniorów oraz gości przybywających do naszej miejscowości.

Opis zadania

1. przygotowanie terenu
2. zakup drzew, krzewów.
3. zakup kostki
4. zakup kamienia
5. ułożenie kostki
6. wykonanie nasadzeń
7. zakup ławek.
8. montaż ławek.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Nasz projekt strefa czasu wolnego ma sprawić aby miejsce to stało się centrum spotkań całej społeczności wiejskiej. Do tej pory było to miejsce, w którym mogły bawić się tylko dzieci. Ewidentnie brakuje miejsca dla ich rodziców czy osób starszych.Chcemy poprawić estetykę placu po przez urządzenie miłego dla oka miejsca sadząc drzewa i krzewy. Mamy nadzieje ze będzie to miejsce spotkań wielopokoleniowych dlatego warto byłoby zamontować ławki oraz wykonać chodnik.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Na realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy wsi Bysina, rodzice z dziećmi przebywające na placu zabaw, wczasowicze, osoby starsze, młodzież i dzieci które znajdą w tym miejscu alternatywę dla czasu spędzonego przed ekranem komputera.Plac,który chcemy urządzić będzie mógł być wykorzystany podczas corocznych festynów, dożynek, odpustu parafialnego itp.dlatego skorzystają z tego takie grupy społeczne jak parafianie, strażacy, koło gospodyń czy szkoła.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup drzew, krzewów2 564 zł
2Zakup podbudowy, kostki, i kamieni9 600 zł
3Zakup ławek, ich montaż5 000 zł
4Robocizna7 000 zł
5Wymiana podłoża i rozłożenie agrowukliny1 000 zł
Łącznie: 25 164 zł

Opis realizacji

Budżet Obywatelski: Strefa czasu wolnego w Bysinie
Gmina Myślenice zrealizowała kolejne zadanie z trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wyposażona w nowe nasadzenia, chodnik oraz ławki została strefa czasu wolnego w centrum sołectwa Bysina. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 25 tysięcy złotych.

W piątek 24 lipca burmistrz Jarosław Szlachetka spotkał się z inicjatorami zadania „Strefa czasu wolnego” w Bysinie i oficjalnie oddał do użytku inwestycję. Na działce gminnej w sąsiedztwie kościoła w Bysinie powstał nowy chodnik, nasadzono krzewy i drzewa, a także zamontowano ławki na placu zabaw, siłowni plenerowej oraz w altanie.

- Nasz projekt strefa czasu wolnego ma sprawić, aby to miejsce stało się centrum spotkań całej społeczności wiejskiej. Do tej pory było to miejsce, w którym mogły bawić się tylko dzieci. Ewidentnie brakuje miejsca dla ich rodziców, czy osób starszych. Chcemy poprawić estetykę placu po przez urządzenie miłego dla oka miejsca sadząc drzewa i krzewy. Mamy nadzieje, że będzie to miejsce spotkań wielopokoleniowych, dlatego montaż ławek, wykonanie chodnika oraz uporządkowanie terenu pozwoliło na podniesienie atrakcyjności tego miejsca – mówi Katarzyna Czepiel, sołtys Bysiny oraz inicjator projektu z Budżetu Obywatelskiego.

Postęp realizacji

Budżet Obywatelski: Strefa czasu wolnego w Bysinie Gmina Myślenice zrealizowała kolejne zadanie z trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wyposażona w nowe nasadzenia, chodnik oraz ławki została strefa czasu wolnego w centrum sołectwa Bysina. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 25 tysięcy złotych. W piątek 24 lipca burmistrz Jarosław Szlachetka spotkał się z inicjatorami zadania „Strefa czasu wolnego” w Bysinie i oficjalnie oddał do użytku inwestycję. Na działce gminnej w sąsiedztwie kościoła w Bysinie powstał nowy chodnik, nasadzono krzewy i drzewa, a także zamontowano ławki na placu zabaw, siłowni plenerowej oraz w altanie. - Nasz projekt strefa czasu wolnego ma sprawić, aby to miejsce stało się centrum spotkań całej społeczności wiejskiej. Do tej pory było to miejsce, w którym mogły bawić się tylko dzieci. Ewidentnie brakuje miejsca dla ich rodziców, czy osób starszych. Chcemy poprawić estetykę placu po przez urządzenie miłego dla oka miejsca sadząc drzewa i krzewy. Mamy nadzieje, że będzie to miejsce spotkań wielopokoleniowych, dlatego montaż ławek, wykonanie chodnika oraz uporządkowanie terenu pozwoliło na podniesienie atrakcyjności tego miejsca – mówi Katarzyna Czepiel, sołtys Bysiny oraz inicjator projektu z Budżetu Obywatelskiego.