zadanie nr 11

11. Wykonanie kostki brukowej na górnej i bocznej alejce cmentarza w Krzyszkowicach


Lokalizacja

Cmentarz komunalny w Krzyszkowicach, dz. nr 756 obręb 0008.

Skrócony opis zadania

Wykonanie kostki brukowej na górnej i bocznej alejce cmentarza w Krzyszkowicach. W ramach tego zadania zostanie położona kostka brukowa na górnej i bocznej alejce cmentarza oraz wokół ołtarza polowego. Razem ok. 220m2 kostki

Opis zadania

Wykonanie ok. 220 m2 kostki betonowej 6 cm, szarej na górnej i bocznej alejce wraz z otoczeniem ołtarza na cmentarzu komunalnym w Krzyszkowicach dz. nr 756 obręb 0008.
1. Roboty ziemne - korytowanie, załadunek i wywóz ok. 90 m3 gruntu.
2. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, pow. ok. 220 m2.
3. Wykonanie obrzeży 30x8cm na ławie betonowej , ok. 150mb.
4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, szarej, gr. 6cm na podbudowie, pow. ok. 220m2.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

W obecnej chwili na górnej i bocznej alejce cmentarza w Krzyszkowicach brak jest nawierzchni utwardzonej, teren jest nierówny i grząski, alejkę zarasta trawa. Nawet po niewielkim deszczu w tym miejscu cmentarza robi się błoto i kałuże. Utrudnia to, a czasem uniemożliwia normalne poruszanie się po cmentarzu i jest bardzo uciążliwe dla osób odwiedzających cmentarz. Konieczne jest więc wykonanie kostki brukowej w tym miejscu a także wokół ołtarza polowego.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Skorzystają wszystkie grupy mieszkańców nie zależnie od wieku, płci, czy miejsca zamieszkania. Cmentarz jest takim miejscem który odwiedzają właściwie wszyscy. Głównie będą to mieszkańcy Krzyszkowic, ale także duża liczba mieszkańców pozostałych miejscowości gminy m.in. Zawady, Jawornika, Polanki, Głogoczowa, a także Myślenic. Szacowana liczba osób korzystających to 5000 osób/rok

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Roboty ziemne 5 000 zł
2Podbudowa12 500 zł
3Nawierzchnia z kostki (materiał+robocizna)19 000 zł
4Obrzeża betonowe (materiał+robocizna)8 500 zł
Łącznie: 45 000 zł