zadanie nr 12

12. Utwardzenie terenu przy nowym cmentarzu w Jaworniku


Lokalizacja

dz. nr 1780, 1781, 1782/2 obręb Jawornik gm. Myślenice

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na wykonaniu podbudowy z klińca kamiennego. Na drodze dojazdowej przewidujemy nakładkę asfaltową.

Opis zadania

Zadanie polega na wykonaniu podbudowy z klińca kamiennego o grubości ok. 20 cm na powierzchni ok. 900 m2 (wymiary całości 25 x ok. 46 m). Na drodze dojazdowej przewidujemy nakładkę asfaltową o długości ok. 46 mb, szerokości ok. 5 m i grubości ok. 5 cm.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie to od wielu lat jest podnoszone przez mieszkańców Jawornika, których bliscy są pochowani na tym cmentarzu. Efekty tego zadania niwelują utrudnienia, zwłaszcza w okresie jesiennym, odwiedzania bliskich zmarłych. Istnieje pilna potrzeba wykonania godnego ówczesnych czasów dojazdu do nowego cmentarza oraz przygotowania właściwych miejsc parkingowych. Zadanie w znaczy sposób przyczyni się do podniesienia estetyki wokół cmentarza.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Wykonanie tego zadania może dotyczyć każdego mieszkańca miejscowości Jawornik, która liczy ponad 3 tys. mieszkańców. Do tej liczby należy doliczyć odwiedzających groby zmarłych, którzy nie mieszkają w Jaworniku. Zadanie to będzie służyć mieszkańcom przez kilkadziesiąt lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1materiał25 000 zł
2robocizna, sprzęt20 000 zł
Łącznie: 45 000 zł