zadanie nr 14

14. "Inwestując w Dzieci - Inwestujesz w Siebie"


Lokalizacja

Druga część zadania tj. zakup i montaż plenerowej siłowni planowana jest do realizacji na działce nr 34/2 Myślenice obręb 3 należącej do Gminy Myślenice .

Skrócony opis zadania

Efektem zadania będzie wyposażenie 2 pracowni informatycznych w nowe komputery, zakup szaf, szafek i regałów do 27 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3, oraz utworzenie "Zakątka ćwiczeń" w Lokalnym Centrum Integracji i Odpoczynku na Górnym Przedmieściu w formie plenerowej siłowni.

Opis zadania

Zadanie polegało będzie na:
1. zakupie 24 kompletnych zestawów komputerowych do znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach dwóch pracowni informatycznych;
2. wyposażeniu 27 sal lekcyjnych w nowe regały, szafy, szafki i półki dostosowane indywidualnie do potrzeb każdej klasy i uczących się w niej uczniów, oraz do funkcji jaką pełni konkretna sala w Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach;
3. utworzeniu "Zakątka ćwiczeń", czyli zakupie i montażu plenerowej siłowni na działce 34/2 Myślenice obręb 3, jako doposażenie Lokalnego Centrum Integracji i Odpoczynku.
W dobie znacznego postępu technicznego nowe komputery zapewnią właściwą edukację uczniom. Funkcjonalne i nowoczesne meble umożliwią odpowiednie przechowywanie materiałów dydaktycznych, oraz książek, które niekoniecznie codziennie muszą być noszone do domu przez ucznia. Zadanie wpłynie również pozytywnie na profilaktykę zdrowotną (wzrok, postawa).
Zakup i montaż 5 elementów siłowni plenerowej poszerzy ofertę czasu wolnego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Prawie dwudziestoletni sprzęt komputerowy jest stary, zużyty często niespełniający podstawowych wymagań edukacyjnych. Meblościanki znajdujące się w salach są nieestetyczne, zniszczone i wymagają wymiany. Realizacja zadania pozwoli na poprawę skuteczności nauczania, efektywności i atrakcyjności szkoły, czyli drugiego domu w którym swój czas szkolny spędzają dzieci.
Na Górnym Przedmieściu brakuje plenerowej siłowni na którą miejsce przewidziano w Lokalnym Centrum Integracji i Odpoczynku.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Na realizacji zadania skorzystają dzieci i młodzież z Osiedla i Górnego Przedmieścia uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 3 ich rodzice i nauczyciele. Nowy sprzęt komputerowy i meble służyć będą także kolejnym rocznikom rozpoczynającym edukację. Pani Dyrektor popiera inicjatywę i deklaruje współpracę. Z drugiej części zadania skorzystają przede wszystkim Ci, którzy lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Łącznie z projektu skorzysta blisko 1500 osób. Działka 34/3 ob3 należy do Gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw komputerowy - 24 sztuki52 800 zł
2Zestaw mebli /szafy, szafki, regały/ - 27 kompletów90 321 zł
3Siłownia plenerowa - 5 elementowa z dostawą i montażem15 000 zł
Łącznie: 158 121 zł