zadanie nr 15

15. Budowa piłkochwytów na boisku treningowym LKS Skalnik Trzemeśnia


Lokalizacja

Trzemeśnia 658

Skrócony opis zadania

Projekt mający na celu poprawę funkcjonalności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z boiska sportowego.

Opis zadania

Projekt budowy piłkochwytów został skonsultowany z firmą Pesmenpol z Trzemeśni, wiodącym producentem piłkochwytów na rynku polskim. Projekt zakłada budowę łącznie 165 metrów piłkochwytów, od strony południowej, wschodniej i północnej. Roboty będą polegać na umieszczeniu słupów stalowych w stopie fundamentowej oraz na rozciągnięciu siatki ochronnej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Budowa piłkochwytów jest niezbędna ze względu na poprawę funkcjonalności boiska treningowego. Kolejnym powodem jest konieczność poprawy bezpieczeństwa: trybuny nowego boiska graniczą bezpośrednio z płytą boiska treningowego i nie są oddzielone żadną siatką, przez co istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla osób korzystających z boiska. Ponadto od strony północnej boisko graniczy z prywatnymi posesjami, przez co piłka często ląduje w ogrodach sąsiadów, co powoduje niepotrzebne napięcia.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z boiska treningowego LKS Skalnik Trzemeśnia mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Trzemeśni i okolic. Na boisku trenują dzieci ze szkółki piłkarskiej Skalnika oraz dzieci ze szkoły podstawowej w Trzemeśni w ramach lekcji wf. Z realizacji zadania skorzysta łącznie ok. 500 osób. Na realizację zadania zgodę wyraził klub LKS Skalnik Trzemeśnia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż słupów stalowych w stopie fundamentowej z rozciągnięciem siatki na długości 165 metrów43 128 zł

Opis realizacji

Budżet Obywatelski: Nowe piłkochwyty na boisku treningowym w Skalnika

W ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice mieszkańcy Trzemeśni wybrali w głosowaniu zadanie polegające na montażu piłkochwytów na boisku treningowym Skalnika. Zadanie zostało już zrealizowane, dzięki czemu piłkarze Skalnika Trzemeśnia mają lepsze warunki do treningów.

- Projekt zakładał budowę piłkochwytów z trzech stron boiska, natomiast docelowo chcielibyśmy wykonać także piłkochwyt za bramką od strony zachodniej. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Trzemeśni, którzy poparli projekt naszego klubu w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego i cieszymy się, że Gmina Myślenice zrealizowała tę inwestycję. To duże wsparcie dla zawodników naszego klubu – mówi Andrzej Słoboda, prezes klubu sportowego Skalnik Trzemeśnia.

Z trzech stron boiska zamontowano stalowe słupy, a także rozciągnięto siatkę ochronną, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa zawodników grających w piłkę nożną na boisku treningowym, a także zwiększa płynność w grze poprzez zatrzymywanie piłek wypadających poza obręb obiektu. Montaż słupów stalowych w stopie fundamentowej wraz z rozciągnięciem siatki na długości 165 metrów kosztował łącznie 37 736,40 zł. Inwestycję wykonała firma MTB Group, producent sprzętu sportowego z Myślenic.

Postęp realizacji

Budżet Obywatelski: Nowe piłkochwyty na boisku treningowym w Skalnika W ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice mieszkańcy Trzemeśni wybrali w głosowaniu zadanie polegające na montażu piłkochwytów na boisku treningowym Skalnika. Zadanie zostało już zrealizowane, dzięki czemu piłkarze Skalnika Trzemeśnia mają lepsze warunki do treningów. - Projekt zakładał budowę piłkochwytów z trzech stron boiska, natomiast docelowo chcielibyśmy wykonać także piłkochwyt za bramką od strony zachodniej. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Trzemeśni, którzy poparli projekt naszego klubu w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego i cieszymy się, że Gmina Myślenice zrealizowała tę inwestycję. To duże wsparcie dla zawodników naszego klubu – mówi Andrzej Słoboda, prezes klubu sportowego Skalnik Trzemeśnia. Z trzech stron boiska zamontowano stalowe słupy, a także rozciągnięto siatkę ochronną, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa zawodników grających w piłkę nożną na boisku treningowym, a także zwiększa płynność w grze poprzez zatrzymywanie piłek wypadających poza obręb obiektu. Montaż słupów stalowych w stopie fundamentowej wraz z rozciągnięciem siatki na długości 165 metrów kosztował łącznie 37 736,40 zł. Inwestycję wykonała firma MTB Group, producent sprzętu sportowego z Myślenic.