zadanie nr 15

15. Budowa piłkochwytów na boisku treningowym LKS Skalnik Trzemeśnia


Lokalizacja

Trzemeśnia 658

Skrócony opis zadania

Projekt mający na celu poprawę funkcjonalności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z boiska sportowego.

Opis zadania

Projekt budowy piłkochwytów został skonsultowany z firmą Pesmenpol z Trzemeśni, wiodącym producentem piłkochwytów na rynku polskim. Projekt zakłada budowę łącznie 165 metrów piłkochwytów, od strony południowej, wschodniej i północnej. Roboty będą polegać na umieszczeniu słupów stalowych w stopie fundamentowej oraz na rozciągnięciu siatki ochronnej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Budowa piłkochwytów jest niezbędna ze względu na poprawę funkcjonalności boiska treningowego. Kolejnym powodem jest konieczność poprawy bezpieczeństwa: trybuny nowego boiska graniczą bezpośrednio z płytą boiska treningowego i nie są oddzielone żadną siatką, przez co istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla osób korzystających z boiska. Ponadto od strony północnej boisko graniczy z prywatnymi posesjami, przez co piłka często ląduje w ogrodach sąsiadów, co powoduje niepotrzebne napięcia.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z boiska treningowego LKS Skalnik Trzemeśnia mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Trzemeśni i okolic. Na boisku trenują dzieci ze szkółki piłkarskiej Skalnika oraz dzieci ze szkoły podstawowej w Trzemeśni w ramach lekcji wf. Z realizacji zadania skorzysta łącznie ok. 500 osób. Na realizację zadania zgodę wyraził klub LKS Skalnik Trzemeśnia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Montaż słupów stalowych w stopie fundamentowej z rozciągnięciem siatki na długości 165 metrów43 128 zł