zadanie nr 17

17. Toaleta miejska na placu zabaw.


Opis zadania

1. Przygotowanie miejsca pod lokalizację toalety: utwardzenie terenu,doprowadzenie prądu, wody i kanalizacji.
2. Montaż automatycznej toalety wykonanej z jednolitego odlewu, odpornej na akty wandalizmu, łatwa w utrzymaniu czystości. W toalecie jest możliwość ustawienia jej godzin otwarcia. www.toaletypubliczne.pl

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Plac zabaw na Starym Osiedlu jest jednym z największych placów w Myślenicach, a po przeprowadzonych modernizacjach na pewno najbardziej uczęszczanym miejscem w naszym mieście przez rodziców z dziećmi. Jedyną inwestycją brakującą w tym punkcie jest toaleta dla dzieci i osób tutaj przebywających.

Opis lokalizacji

plac zabaw na Starym Osiedlu, przy skrzyżowaniu ulic: Ogrodowa i Parydaka

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Dzieci, młodzież, rodzice i opiekunowie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1automatyczna toaleta miejska150 000 zł
2przygotowanie terenu pod toaletę8 000 zł
Łącznie: 158 000 zł