zadanie nr 18

18. Metamorfoza SP w Porębie.


Opis zadania

Zadanie zakłada dwa działania. Pierwsze ma charakter inwestycyjny. Będzie to remont pomieszczeń znajdujących się wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Porębie. Druga część zadania ma charakter sportowy i polega na stworzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z dyscypliny speed-ball. Oferta zajęć będzie realizowana w 2020 roku. Zajęcia prowadzić będzie Mistrz Polski, trener i sędzia speed-ball z uprawnieniami międzynarodowymi w tej dyscyplinie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Szkoła Podstawowa w Porębie i jej otoczenie to miejsce skupiające lokalną społeczność. To łącznik pomysłów mieszkańców. Celem zadania jest polepszenie warunków pobytu uczniów i wykonanie remontów w przestrzeni szkoły. Celem jest także zapewnienie oferty zajęć sportowych w małej miejscowości. Pomysł wynika z potrzeby zgłaszanej przez rodziców i uczniów. Odpowiedzią na potrzebę jest złożony projekt.

Opis lokalizacji

Teren szkoły - wnętrze budynku SP w Porębie.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Na realizacji zadania skorzystają mieszkańcy Poręby – osoby w różnym wieku (uczniowie, rodzice, osoby korzystające z przestrzeni szkoły przy okazji różnych wydarzeń). W zajęciach pozalekcyjnych będzie brać udział młodsza i starsza młodzież mieszkająca w Porębie. Łącznie z planowanych działań skorzysta ok. 300 osób. Dyrektor SP w Porębie przedłożył deklarację współpracy na rzecz realizacji przedstawionego pomysłu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wymiana wykładzin termozgrzewalnych na podłodze w korytarzach13 000 zł
2Zajęcia pozalekcyjne sportowe (także w wakacje)8 000 zł
3Zakup piłek 330 zł
Łącznie: 21 330 zł