zadanie nr 19

19. Modernizacja centrum wsi Polanka.


Skrócony opis zadania

Zadanie ma na celu dokończenie wymiany obecnego podłoża (drobny kamień) na ogólnodostępnym placu zabaw w Polance na nową nawierzchnię. Ponadto planuje się wykonanie zjazdu dla wózków z dziećmi między drogą gminną a miejscem integracji mieszkańców Polanki.

Opis zadania

1. Wykonanie zjazdu łączącego drogę gminną 494/4 a miejscem integracji i placem zabaw.
2. Wykonanie podłoża na pozostałej części placu zabaw.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Teren placu zabaw w Polance jest ważnym i popularnym miejscem rekreacyjnym. Rodzice dzieci korzystających z tego placu zabaw narzekają na jego obecne podłoże. Plac zabaw jest wyłożony drobnym kamieniem, który jest niewygodny i nieestetyczny. Nowa nawierzchnia zwiększy atrakcyjność planu zabaw oraz jego bezpieczeństwo.
Ponadto rodzice zgłaszają potrzebę wykonania bezpiecznego zjazdu dla wózków z dziećmi  umożliwiającego dostęp do placu zabaw i miejsca integracji.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Dzieci i ich rodzice korzystający z placu zabaw i miejsca integracji w Polance.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wykonanie zjazdu z kostki brukowej szerokości 1,5m i długości 30m5 000 zł
2wykonanie podłoża na pozostałej części placu zabaw 15 700 zł
Łącznie: 20 700 zł