zadanie nr 23

23. NOWE KOMPUTERY - NOWE MOŻLIWOŚCI


Lokalizacja

Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy, Szkoła Podstawowa im. Prof.Karoliny Lanckorońskiej,  
Jasienica 48, 32-400 Myślenice
tel. 12 273-17-12

Skrócony opis zadania

Projekt obejmuje zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Jasienicy. Nowy sprzęt pozwoli nadążyć za postępem technologicznym, usprawni kształcenie dzieci i młodzieży, ułatwi dostęp do wiedzy o świecie oraz pozwoli na rozwój zainteresowań i pasji.

Opis zadania

Realizacja zadania będzie polegać na zakupie 10 zestawów sprzętu komputerowego składających się z centralnej jednostki komputera, monitora, klawiatury i myszki oraz niezbędnego oprogramowania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zakup nowego sprzętu do pracowni komputerowej jest niezbędny. Obecne komputery są stare. Często nie pozwalają na płynne działanie programów. Mała wydajność oraz częste zawieszanie się komputerów utrudniają realizację podstawy programowej. Nowy sprzęt da wiele możliwości. Pozwoli dzieciom i młodzieży pełniej przyswoić wiedzę informatyczną oraz rozwinąć swoje zainteresowania. Usprawni, uatrakcyjni oraz poprawi jakość nauki. Nauczycielom ułatwi realizację programu nauczania.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają dzieci i młodzież, obecni oraz przyszli uczniowie a także ich rodziny, nauczyciele, członkowie kół zainteresowań m.in. dziennikarskiego, informatycznego itp. Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy. Szacunkowa liczba w jednym roku szkolnym wynosi ok 200 uczniów.
Dyrektor szkoły w pełni akceptuje i popiera realizację zadania oraz przedłożył oświadczenie deklarujące współpracę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1sprzęt komputerowy (centralna jednostka komputera, monitor, klawiatura, myszka) - 10 szt.26 000 zł
2oprogramowanie - 10 szt4 906 zł
Łącznie: 30 906 zł