zadanie nr 23

23. NOWE KOMPUTERY - NOWE MOŻLIWOŚCI


Opis zadania

Realizacja zadania będzie polegać na zakupie 10 zestawów sprzętu komputerowego składających się z centralnej jednostki komputera, monitora, klawiatury i myszki oraz niezbędnego oprogramowania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zakup nowego sprzętu do pracowni komputerowej jest niezbędny. Obecne komputery są stare. Często nie pozwalają na płynne działanie programów. Mała wydajność oraz częste zawieszanie się komputerów utrudniają realizację podstawy programowej. Nowy sprzęt da wiele możliwości. Pozwoli dzieciom i młodzieży pełniej przyswoić wiedzę informatyczną oraz rozwinąć swoje zainteresowania. Usprawni, uatrakcyjni oraz poprawi jakość nauki. Nauczycielom ułatwi realizację programu nauczania.

Opis lokalizacji

Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy, Szkoła Podstawowa im. Prof.Karoliny Lanckorońskiej, Jasienica 48, 32-400 Myślenice tel. 12 273-17-12

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Z realizacji zadania skorzystają dzieci i młodzież, obecni oraz przyszli uczniowie a także ich rodziny, nauczyciele, członkowie kół zainteresowań m.in. dziennikarskiego, informatycznego itp. Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy. Szacunkowa liczba w jednym roku szkolnym wynosi ok 200 uczniów.
Dyrektor szkoły w pełni akceptuje i popiera realizację zadania oraz przedłożył oświadczenie deklarujące współpracę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1sprzęt komputerowy (centralna jednostka komputera, monitor, klawiatura, myszka) - 10 szt.26 000 zł
2oprogramowanie - 10 szt4 906 zł
Łącznie: 30 906 zł