zadanie nr 24

24. "Teatralno Muzyczne Inspiracje" - warsztaty artystyczne z finałowym przedświątecznym, międzypokoleniowym Festiwalem w Myślenicach.


Lokalizacja

Planowane miejsce realizacji to Hala Sportowa w Myślenicach lub MOKiS.

Skrócony opis zadania

Projekt, który zakłada działania w zakresie edukacji kulturalnej, w tym przede wszystkim kształtowanie wśród dzieci i młodzieży tak istotnej kompetencji jaką jest świadomość i ekspresja kulturalna.Istotnym wymiarem proponowanego zadania jest także przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.

Opis zadania

1. Realizacja cyklu warsztatów artystycznych w okresie X - XI.2019r. dla dzieci i młodzieży z powiatu myślenickiego.
Zrekrutowanie grupy 30 młodych pasjonatów tańca o różnym poziomie zaawansowania umiejętności. Grupa ta będzie ćwiczyć w pod okiem wykwalifikowanych i profesjonalnych instruktorów posiadających doświadczenie międzynarodowe (m.in. Los Angeles, Brodway, Paryż, Tokyo). Podczas 60 godzinnych warsztatów przygotowany zostanie spektakl, a uczestnicy rozwiną swoje umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych.
2. Przygotowanie multimedialnego spektaklu teatralno-musicalowego „Alicja w Krainie Myślenic” o tematyce społecznej z udziałem dzieci i młodzieży, zwracającego szczególną uwagę na odmienność związaną z niepełnosprawnością i wyrównywanie szans. Celem spektaklu jest podniesienie poziomu wrażliwości społecznej na potrzeby innych, a także umocnienie i rozwój kompetencji kluczowych wśród 30 uczestników warsztatów.
3. Organizacja przedświątecznego Festiwalu w Myślenicach.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Na istotność i potrzebę rozwoju kompetencji kluczowych w tym także świadomości i ekspresji kulturalnej wskazuje Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dn. 18.12.2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. U. UE L 394 z30.12.2006).
Istotnym wymiarem proponowanego zadania jest także przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży poprzez promocję aktywnej postawy życiowej opartej na rozwoju pasji i talentów.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Proponowane zadanie zakłada silne ukierunkowanie na działanie i współpracę MIĘDZYPOKOLENIOWĄ. Młodych ma zachęcić do aktywności i ekspresji artystycznej, starszych
natomiast przekonać do walorów sztuki nowoczesnej.Projekt skierowany jest do wszystkich grup społecznych, dzieci, młodzież , a także dorośli. Łączący cale pokolenia.
W Przedświątecznym Festiwalu weźmie udział ponad 300 młodych pasjonatów tańca nowoczesnego z Myślenic - a wydarzenie bedzie otwarte, nieodpłatne na ok. 2000 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wynajem Hali Sportowej w Myślenicach z pomieszczeniami towarzyszącymi (szatnie)4 000 zł
2Wynajem sceny, nagłośnienia, projektora o wysokiej jasności, oświetlenia oraz osoby obsługującej8 000 zł
3Przygotowanie projektu oraz produkcja koszulki dla uczestników festiwalu (bawełniana, gramatura min. 160 g/m2) + nadruk festiwalowy)3 000 zł
4Dyplomy dla uczestników warsztatów i festiwalu400 zł
5Wynajem sali na warsztaty 60 h x 50 zł3 000 zł
6Wynagrodzenie instruktora prowadzącego warsztaty 60 godzin (150 zł/h)9 000 zł
7Konferansjer prowadzący festiwal oraz międzypokoleniową lekcję tańca1 000 zł
8Opracowanie scenariusza i reżyseria spektaklu tanecznego o tematyce profilaktycznej2 000 zł
9Zakup kostiumów1 500 zł
10Przygotowanie i druk plakatów informacyjnych400 zł
11Przygotowanie profesjonalnych wizualizacji 3 D 4 000 zł
12Koordynacja projektu2 000 zł
13Projekt graficzny plakatu + Spot reklamowy + reportaż4 000 zł
14księgowość (rozliczenie finansowe projektu/ przygotowanie umów)1 500 zł
Łącznie: 43 800 zł