zadanie nr 27

27. Instalacja oświetlenia przy drodze powiatowej w Głogoczowie nad kościół


Opis zadania

1. Wykonanie projektu oświetlenia na pozostałym odcinku (bez projektu) na terenie Głogoczowa - do granicy z Włosanią
2. Wykonanie instalacji oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej na odcinku powyżej lamp, które mają być zamontowane w 2019 roku – do wyczerpania środków zarezerwowanych w budżecie - z założeniem oświetlenia jak najdłuższego odcinka drogi powiatowej - docelowo do granicy z Włosanią


Istotne jest podkreślenie, że przedmiotową drogą często poruszają się także osoby spoza Głogoczowa w przypadku korku na Zakopiance, droga ta jest alternatywną z/do Krakowa. Wówczas, a zdarza się to w ostatnim czasie bardzo często, ruch pojazdów na drodze jest bardzo nasilony.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Problem braku bezpieczeństwa osób poruszających się po ww drodze po zmroku, ale także wczesnym rankiem dotyczy zarówno pieszych, rowerzystów, jak i kierowców. Wśród pieszych liczną grupę stanowią dzieci i osoby starsze. Problem nasila się w okresie jesienno–zimowym: bardzo słaba widoczność. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Realizacja zadania przyczyni się również do poprawy jakości życia Mieszkańców, umożliwi swobodne poruszanie się w myśl zasady: widoczny=bezpieczny

Opis lokalizacji

Droga powiatowa Głogoczów - Włosań K1941

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Z realizacji zadania skorzystają Mieszkańcy Głogoczowa - bez względu na wiek, płeć czy grupę zawodową - licznie poruszający się po ww drodze –zarówno jako piesi, rowerzyści, jak i kierowcy. Szczególnie korzystna będzie realizacja dla dzieci i osób starszych, które czują się w większym stopniu zagrożone i często rezygnują z poruszania się po drodze samodzielnie. Problem braku oświetlenia ww drogi jest od lat zgłaszany przez mieszkańców m.in. na zebraniach wiejskich. Jest to oczekiwana inwestycja

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt oświetlenia10 000 zł
2Zakup i montaż lamp25 000 zł
Łącznie: 35 000 zł