zadanie nr 32

32. Zakup i modernizacja infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń


Opis zadania

Poprzez zakup i modernizację infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń kulturalnych mamy na myśli wymianę zużytych przez wieloletnie użytkowanie elementów oświetlenia, montaż profesjonalnego nagłośnienia scenicznego, elementów multimedialnych oraz monitoringu scenicznego. Chcemy stworzyć nowe warunki techniczne do podniesienia jakości prezentacji artystycznych, a tym samym dotrzeć do jak największej liczby widzów ceniących jakość i profesjonalizm. Wierzymy, że działania podejmowane przez Grupę Misterium są istotne nie tylko ze względu na kulturalne uniesienia, ale także poprzez przesłanie i misję budowania pozytywnych wartości Chrześcijańskich w obecnych czasach, w których na każdego czyhają zagrożenia płynące z Internetu, telewizji. Mamy nadzieję, że będziemy mieć możliwość angażowania się w te działania w Sali Teatralnej, którą z pomocą Budżetu Obywatelskiego uda nam się zmodernizować i udoskonalić na długie lata jej użytkowania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Modernizacja wyposażenia sali teatralnej wynika z konieczności dostosowania warunków technicznych do wymogów współczesnego teatru, w którym technika odgrywa znaczącą rolę. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, którym darzą nas widzowie i chcemy tym samym, dać im możliwość obcowania ze sztuką w pełni profesjonalnej Sali Teatralnej. Pragniemy, by nie czuli dysonansu pomiędzy tym co oferują im większe miasta, by cenili lokalne ośrodki kultury i żeby chcieli korzystać z ich zasobów kulturalnych.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Mieszkańcy Gminy, przyjezdni (okazja do promocji miasta)..Liczba uczestników to około 10000.
Zgoda Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż instalacji multimedialnej i nagłośnienia25 000 zł
2Zakup i montaż oświetlenia scenicznego10 000 zł
3Monitoring sceniczny 5 000 zł
4Doposażenie zaplecza scenicznego 10 000 zł
Łącznie: 50 000 zł