zadanie nr 38

38. Bezpieczny Plac Zabaw - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach


Opis zadania

Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń służących do rozbudowy placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni amortyzującej upadek. Urządzenia (huśtawka, karuzela, drabinki i siatki do wspinaczki itp.) będą przeznaczone dla dzieci do 10 roku życia. Wyposażenie będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą dostosowane zostanie do warunków otoczenia. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Sprzęt zostanie zamontowany na kolorowej, antypoślizgowej nawierzchni absorbującej uderzenia. Będą mogli z niego korzystać młodsi uczniowie, dzieci przebywające w szkolnej świetlicy oraz dzieci mieszkańców Zarabia i Myślenic, których przybywa coraz więcej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zabawy. Dzięki gimnastyce dzieci lepiej się rozwijają, bo pobudzają do pracy swoje narządy i układy ( m.in. kostny, mięśniowy, oddechowy). Systematyczne wykonywanie przez dzieci ćwiczeń na świeżym powietrzu zapobiega wielu chorobom ludzi dorosłych. Pozwala również na urozmaicenie lekcji wychowania fizycznego i zachowanie prawidłowej postawy i sylwetki, wpływa na kondycję fizyczną i samopoczucie, uspokaja.

Opis lokalizacji

Teren należący do Szkoły Podstawowej nr 4 na Zarabiu

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Dzieci, uczniowie Szkoły Podstawowej, Mieszkańcy Myślenic Zarabia,
około 200 dziennie
projekt zgłoszony przez Radę Rodziców uzyskał zgodę Dyrekcji Szkoły Podstawowej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wymiana nawierzchni 15 000 zł
2Zakup i montaż dodatkowych elementów placu zabaw20 000 zł
3Montaż dodatkowych urządzeń (ławki, kosze itp.)2 000 zł
Łącznie: 37 000 zł