zadanie nr 39

39. Renowacja dachu Kapliczki św. Anny w Jasienicy


Lokalizacja

Przydrożna Kapliczka św. Anny w Jasienicy. Działka nr 977

Skrócony opis zadania

Zadanie będzie polegało na wymianie pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową w przydrożnej Kapliczce św. Anny w Jasienicy.

Opis zadania

Na zadanie będą składać się następujące działania:
- Demontaż istniejącego pokrycia dachowego
- Rozbiórka starej więźby dachowej
- Wykonanie nowej więźby dachowej
- Montaż nowej dachówki

W ramach zadania należy wymienić łaty, kontrłaty, okucia dachowe (oblachowanie), wymiana elementów drewnianych w sygnaturce, orynnowanie, wymiana kopułki sygnaturki, dachówka w zależności od zaleceń konserwatora zabytków. Te prace uchronią zabytkową kapliczkę przez dalszym niszczeniem i uratują ją przed degradacją.

W realizację zadania czynnie i społecznie włączą się mieszkańcy Jasienicy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Budynek znajduje się w złym stanie technicznym, niszczeje przez przeciekający dach, a jest wpisana do rejestru zabytków. Dbając o renowację jednego z niewielu zabytków na terenie Jasienicy, konieczna jest naprawa przeciekającego dachu. Nowy dach zapewni zabezpieczenie zabytkowej kapliczki przed dalszymi zniszczeniami spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Dzięki realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Jasienicy oraz cała społeczność turystów przejeżdżających lub wypoczywających w Jasienicy. Naprawiony dach pozwoli na korzystanie z kapliczki niezależnie od warunków pogodowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana więźby dachowej i elementów dachu10 906 zł
2Dachówka20 000 zł
Łącznie: 30 906 zł