zadanie nr 43

43. Remont fontanny na skwerze przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 w Myślenicach


Lokalizacja

Myślenice, Skwer przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14

Skrócony opis zadania

Remont i uruchomienie fontanny na skwerze przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14.
"Gdzie się podziały tamte fontanny z ulic Myślenic,
Poza "Tereską" żadnej już nie ma i nie zostało nic,
Więc choć tej jednej pozwólmy wrócić do chwil świetności,
A jestem pewna - uśmiech na twarzach ludzi zagości!"

Opis zadania

1. Wykonanie instalacji wodnej.
2. Wykonanie pompy i remont studni.
3. Udrożnienie systemu nawadniającego.
4. Hydroizolacja niecki betonowej wypełnionej wodą.
5. Wymiana zużytych elementów fontanny.
6. Renowacja betonu użytego do budowy fontanny.
7. Wzmocnienie struktury osłabionych i obsypujących się elementów, uzupełnienie ubytków i uszkodzeń.
8. Oczyszczenie niecki fontanny.
9. Konserwacja i montaż elementów fontanny.
10. Prace przy elementach dekoracyjnych fontanny, m.in. przy figurze "Lipki".

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

- Fontanna jako element krajobrazu miejskiego upiększy trasę spacerową z centrum do dzielnicy rekreacyjnej - Zarabia.
- Fontanna jest elementem ekologicznym, powoduje wzrost wilgotności powietrza i jest naturalnym inhalatorem przy ruchliwej ulicy będącej ciągiem asfaltowo-betonowym z małą ilością zieleni oraz jest ostatnim (poza "Tereską") z działających dawniej urządzeń tego typu. Nawiązuje do symbolu Myślenic - Lipki, której figura jest jej zwieńczeniem, a także ma znaczenie sentymentalne.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Właściciel terenu (SM "Zorza" w Myślenicach) wyraża zgodę na remont i uruchomienie fontanny. Z uruchomienia fontanny skorzysta bardzo wielu mieszkańców, bo jest ona w miejscu ogólnodostępnym, na spacerowej trasie z centrum do dzielnicy rekreacyjnej - Zarabia. Podniesienie walorów turystycznych i ekologicznych miasta, które docenią turyści i goście odwiedzający Myślenice. Miejsce do odpoczynku znajdą tu liczni starsi mieszkańcy Osiedla Matejki (5 bloków). Upiększenie okolicy Sądu Rejonowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie instalacji wodnej. 6 000 zł
2Wykonanie pompy i remont studni6 000 zł
3Remont fontanny12 000 zł
Łącznie: 24 000 zł