zadanie nr 44

44. Plac zabaw


Lokalizacja

Zawada

Skrócony opis zadania

Plac zabaw ogólnodostępny w centrum miejscowości Zawada na działce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie nr 298/3 i 298/4.

Opis zadania

Zakup, transport i montaż urządzeń metalowych placu zabaw oraz wyłożenie terenu i najbliższego otoczenia sztuczną trawą.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie to pozwoli na zagospodarowanie czasu wolnego rodzicom z dziećmi. W bezpośredniej bliskości jest parking i teren utwardzony. W roku bieżącym planowana jest budowa któregoś z elementów placu zabaw, też w ramach Budżetu Obywatelskiego, była rozbudowa o kolejne urządzenia.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Zawady, przyjezdni i turyści w zależności od potrzeb. Ogólnodostępność zapewniona.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw zabawowy, ławki dla rodziców, kosze na śmieci, bezpieczna nawierzchnia, transport, montaż23 076 zł