zadanie nr 44

44. Plac zabaw


Opis zadania

Zakup, transport i montaż urządzeń metalowych placu zabaw oraz wyłożenie terenu i najbliższego otoczenia sztuczną trawą.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie to pozwoli na zagospodarowanie czasu wolnego rodzicom z dziećmi. W bezpośredniej bliskości jest parking i teren utwardzony. W roku bieżącym planowana jest budowa któregoś z elementów placu zabaw, też w ramach Budżetu Obywatelskiego, była rozbudowa o kolejne urządzenia.

Opis lokalizacji

Zawada

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Zawady, przyjezdni i turyści w zależności od potrzeb. Ogólnodostępność zapewniona.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zestaw zabawowy, ławki dla rodziców, kosze na śmieci, bezpieczna nawierzchnia, transport, montaż23 076 zł