zadanie nr 46

46. Wykonanie monitoringu Kaplicy, Szkoły Podstawowej i Domu Strażaka jako całości w sołectwie Poręba


Opis zadania

Zamontowanie wymaganej ilości kamer w wyżej wymienionych miejscach ze względu bezpieczeństwa we wskazanych miejscach zbierają się grupy osób stwarzających zagrożenie dla innych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi oraz turystów.

Opis lokalizacji

Poręba

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Mieszkańcy, turyści, osoby przyjezdne

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Kompleksowe wykonanie instalacji21 000 zł