zadanie nr 46

46. Wykonanie monitoringu Kaplicy, Szkoły Podstawowej i Domu Strażaka jako całości w sołectwie Poręba


Lokalizacja

Poręba

Skrócony opis zadania

Wykonanie monitoringu Kaplicy, Szkoły Podstawowej i Domu Strażaka w sołectwie Poręba.

Opis zadania

Zamontowanie wymaganej ilości kamer w wyżej wymienionych miejscach ze względu bezpieczeństwa we wskazanych miejscach zbierają się grupy osób stwarzających zagrożenie dla innych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi oraz turystów.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Mieszkańcy, turyści, osoby przyjezdne

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Kompleksowe wykonanie instalacji21 000 zł