zadanie nr 47

47. Wykonanie oświetlenia centrum Poręby oraz okolicznych przysiółków


Lokalizacja

Poręba

Skrócony opis zadania

Wykonanie oświetlenia centrum Poręby oraz okolicznych przysiółków.

Opis zadania

W ubiegłych latach została wykonana instalacja elektryczna (ułożony kabel ziemny) pod lampy oświetleniowe. Lampy ozdobne w centrum wsi oraz oświetlenie uliczne na przystankach.

Uzupełnienie:
W związku z zawyżoną wstępnie kwotą projektu wycena została zmieniona na 21 330 zł i zadanie polegające na wykonaniu oświetlenia w centrum Poręby i okolicznych przysiółków będzie wykonywane do wyczerpania kwoty przyznanej w ramach Budżetu Obywatelskiego dla miejscowości Poręba.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Poprawienie bezpieczeństwa oraz widoczności i walorów estetycznych wsi.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Mieszkańcy, turyści, osoby przyjezdne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Lampy i wykonanie instalacji21 330 zł