zadanie nr 48

48. Wykonanie altany o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem w stoły i ławy w pobliżu boiska


Lokalizacja

Bęczarka, dz. nr. 1590

Skrócony opis zadania

Wykonanie altany o konstrukcji drewnianej i wymiarach max. 7x4 m., wraz z wyposażeniem w ławki i stoły w pobliżu boiska na działce nr 1590/2.

Opis zadania

Dostawa i montaż altany o konstrukcji drewnianej, wykonanie fundamentów oraz podłoża z kostki brukowej, altana wyposażona w ławki i stoły, przykryta papą dachówkową, o rzucie prostokątnym i wymiarach max 7x4 m, na terenie dz. nr 1590/2 w pobliżu boiska.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Altana wzbogaci teren boiska, stworzy idealne miejsce do codziennego odpoczynku i spotkań mieszkańców na świeżym powietrzu. Będzie chrobić zarówno przed niespodziewanym deszczem jak i skwarem, podczas gry i zabawy na boisku, bądź korzystaniu z siłowni. Na chwilę obecną w otoczeniu boiska nie ma miejsca do siedzenia, dlatego altana będzie idealnym rozwiązaniem tego problemu.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z powstania altany skorzystają przede wszystkim młodzi mieszkańcy wsi, jak również osoby korzystające z plenerowej siłowni. Altana będzie ogólnodostępna, więc korzystać będą z niej wszyscy mieszkańcy, dzieci ze szkoły i z przedszkola, stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnione kluby sportowe, a także mieszkańcy sąsiednich miejscowości korzystający z boiska.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Altana z wyposażeniem13 000 zł
2Kostka i stopy pod konstrukcję altany6 980 zł
Łącznie: 19 980 zł