zadanie nr 49

49. Oświetlenie dróg lokalnych w miejscowości Zasań


Lokalizacja

Zasań, drogi lokalne, dz. 207, 168

Skrócony opis zadania

Oświetlenie dróg lokalnych w miejscowości Zasań - zamontowanie lamp przy drogach dojazdowych do osiedli.

Opis zadania

Zamontowanie lamp oświetleniowych przy drogach dojazdowych do osiedli. Montaż lamp elektrycznych na istniejących słupach elektrycznych lub lamp solarnych - według potrzeby i kosztorysu wykonawcy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Mieszkańcy Zasani nie mają oświetlonych dróg dojazdowych do osiedli, dojeżdżają i dochodzą do swoich domów ciemnymi, niebezpiecznymi ulicami. Celem zadania jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie skierowane jest do każdej grupy wiekowej, wpłynie ono korzystnie na codzienne życie mieszkańców, zwiększając nie tylko poczucie bezpieczeństwa nie tylko poczucie bezpieczeństwa ale i relacje sąsiedzkie i międzyludzkie. Na dzień dzisiejszy to najpilniejsza inwestycja w Zasani.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Zadanie skierowane jest do wszystkich mieszkańców i osób odiwedzających naszą miejscowość, niezależnie od wieku i płci, czy aktywności zawodowej. Każdy przejeżdżający czy przechodzący człowiek będzie korzystał z realizacji tego zadania. Szacuje się, że ok. 1500 osób w ciągu roku może skorzystać na realizacji tego zadania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż lamp elektrycznych lub solarnych15 408 zł