zadanie nr 50

50. Plac zabaw w Osieczanach


Lokalizacja

Dz. nr 178/2 w Osieczanach

Skrócony opis zadania

Przygotowanie terenu, zakup, transport i montaż urządzeń placu zabaw do kwoty 35046 zł.

Opis zadania

Teren, na którym planowane jest utworzenie placu zabaw dla dzieci, będzie bezpłatnie użyczony Gminie Myślenice przez ks. Bogusława Seweryna. Ze środków budżetu obywatelskiego należy przygotować teren pod montaż urządzeń. Przewiduje się montaż: drewnianego zestawu zabawowego, metalowej karuzeli, 2 huśtawek wahadłowych (z siedziskiem typu kubełek i z płaskim siedziskiem), 1 huśtawki wagowej, 2 zabawki na sprężynie, stołu do gry w ping-ponga (przykładowa oferta załącznik nr 2). Wszystkie urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa (atest). Plac zabaw zostanie również oznakowany za pomocą regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z urządzeń.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie to pozwoli na zagospodarowanie czasu wolnego rodzicom z dziećmi. W pobliżu jest parking, miejsce grillowe i namiot, pozostające do dyspozycji mieszkańców za zgodą ks. proboszcza. Planowana jest w przyszłości rozbudowa o kolejne urządzenia służące wspólnemu spędzaniu czasu i docelowo utworzenie strefy kulturalno-rozrywkowej, integrującej mieszkańców w różnym wieku i o różnych potrzebach, poprzez m.in.. montaż stojaka na rowery, ławek, gablot wyst. oraz organizację kina plenerowego.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Teren, na którym będzie mieścił się plac zabaw jest ogólnodostępny, zatem będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy Osieczan.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie terenu2 600 zł
2Transport urządzeń380 zł
3Zakup i montaż urządzeń32 066 zł
Łącznie: 35 046 zł