zadanie nr 53

53. Zestaw piknikowy


Lokalizacja

Zawada, remiza OSP

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na zakupie zestawu piknikowego tj. stoły, ławki i namiot. Realizacja projektu służyć będzie wszystkim mieszkańcom miejscowości Zawada.

Opis zadania

Zakup stołów i ławek - łącznie 23 zestawy

Kosztorys - komplet (stół + ławki) - 830 zł - cena 23 zestawów 19090 zł
Namiot ochronny 1 sztuka - 3500 zł

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Na ten moment brakuje zestawów piknikowo-dożynkowych, zestawy będą wypożyczane mieszkańcom Zawady.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy niezależnie od wieku. Sprzęt przechowywany będzie w strażnicy OSP Zawada. Sprzęt będzie ogólnodostępny z możliwością wykorzystywania przez mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Namiot3 500 zł
223 komplety stołów z ławkami19 090 zł
Łącznie: 22 590 zł