zadanie nr 54

54. Rewitalizacja działki gminnej nr. ew. 319 w Łękach - WITACZ wraz z elementami małej architektury


Lokalizacja

Łęki, dz. nr. ew. 319

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na zagospodarowaniu działki gminnej nr. ew. 319 znajdującej się przy Świetlicy w Łękach. Na działce ma znajdować się Witacz, znak w formie tablicy, podświetlony, ustawiony w celu powitania przyjeżdżających osób, wyłożona częściowo kostką brukową, zielenią, krzewami, montażem ławek.

Opis zadania

1. Niwelacja terenu, usunięcie zakrzaczeń
2. Nawiezienie ziemi celem wyrównania działki
3. Zapoznanie się z różnymi formami dostępnych witaczy i zaprojektowanie WITACZA
4. Montaż elementów WITACZA z instalacją podświetlania
5. Utwardzenie terenu wokół WITACZA
6. Montaż elementów małej architektury - ławki, kosz, palisada, krzewy, iglaki
7. Plantowanie z posianiem trawy

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Celem zadania jest polepszenie wizerunku miejscowości. Niezagospodarowana dotąd działka gminna znajdująca się przy drodze powiatowej biegnącej przez naszą miejscowość, granicząca z Droginią z jednej strony, a Trzemeśnią z drugiej, idealnie nadaje się do ustawienia na niej witacza. Większość okolicznych wsi ma już witacze, co znacząco, oczami mieszkańców, wpłynęło na poprawę wizerunku tych miejscowości.
Witacze cieszą oko mieszkańców i turystów, którzy przyjeżdżają na urlop w ukochane miejsce.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji naszego zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Łęk (ok. 1000 osób), a także osoby przejeżdżające przez Łęki oraz goście, do których to witacz jest kierowany.
Przez Łęki przejeżdżają osoby jadące do Trzemeśni i Poręby, do Wiśniowej i do Kornatki i Dobczyc. Są to tereny odwiedzane przez wypoczywających i tz. letników, często osoby które są po raz pierwszy w tym regionie. Witacz pozwoli im na prawidłową orientację w miejscu gdzie się obecnie znajdują.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roboty ziemne, niwelacja, plantowanie1 900 zł
2Utwardzanie miejsca wokół WITACZA2 400 zł
3Montaż WITACZA8 400 zł
4Montaż małej architektury1 100 zł
5Posianie trawy, nasadzenie iglaków780 zł
Łącznie: 14 580 zł

Opis realizacji

Witacz w Łękach!

Kolejne zadanie z ubiegłorocznej edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego doczekało się realizacji. Tym razem jest to tzw. witacz z elementami małej architektury, który stanął na działce przy Świetlicy Wiejskiej w Łękach. To zadanie sołeckie uzyskało 129 głosów mieszkańców. Wnioskodawcami są: Pani Ewa Rajca oraz radny Stanisław Topa.

Celem tego zadania jest polepszenie wizerunku miejscowości poprzez zagospodarowanie nieruchomości oraz zwiększenie identyfikacji sołectwa w oczach mieszkańców oraz turystów.

Postęp realizacji

Witacz w Łękach! Kolejne zadanie z ubiegłorocznej edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego doczekało się realizacji. Tym razem jest to tzw. witacz z elementami małej architektury, który stanął na działce przy Świetlicy Wiejskiej w Łękach. To zadanie sołeckie uzyskało 129 głosów mieszkańców. Wnioskodawcami są: Pani Ewa Rajca oraz radny Stanisław Topa. Celem tego zadania jest polepszenie wizerunku miejscowości poprzez zagospodarowanie nieruchomości oraz zwiększenie identyfikacji sołectwa w oczach mieszkańców oraz turystów.