zadanie nr 46

46. Dostosowanie sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie do organizacji imprez poprzez zakup 20 składanych stołow konferencyjnych.


Zdjęcie do projektu Dostosowanie sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie do organizacji imprez poprzez zakup 20 składanych stołow konferencyjnych.

Lokalizacja

Głogoczów - Wiejski Dom Kultury

Skrócony opis zadania

Projekt zakłada zakup 20 składanych stołów konferencyjnych o wymiarach 1600 mmx 800 mm wraz z dwoma wózkami do ich przechowywania i przewożenia. Stoły te będą służyć wszystkim mieszkańcom Głogoczowa, którzy korzystają z sali Domu Kultury.

Opis zadania

1. zakup 20 stołów konferencyjnych składanych o rozm. 1600/800 mm. Preferowana specyfikacja techniczna jak przy stołach  Delta firmy Ameco, https://www.ameco.pl/index.php/meble-biurowe/meble-konferencyjne/stoy-skadane.html#stoly-Compact
2. zakup dwóch wózków do przechowywania i przewożenia stołów zgodnie ze specyfikacją wózków firmy Ameco WD 1730/830

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Problem: stoły będące w posiadaniu WDK są stare, ciężkie i zajmują dużo miejsca na scenie, co utrudnia organizację zarówno imprez na sali widowiskowej (znoszenie stołów ze sceny), jak i na scenie – brak miejsca za kotarami dla aktorów.
Cel: Poprawa warunków organizacji imprez w WDK  w Głogoczowie.
Realizacja zadania znacząco ułatwi organizację lokalnych wydarzeń i sprawi, że mieszkańcy będą mieli do dyspozycji więcej miejsca na sali widowiskowej (stoły ustawione na dwóch wózkach).

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Głogoczowa korzystający z sali widowiskowej WDK, m.in.  wszystkie dzieci ze szkoły wraz z nauczycielami (np. organizacja Dnia Babci, komersu, konkursów), lokalne organizacje (np. opłatek OSP, projekty SGW, SWIG), i pozostali mieszkańcy (np. zebranie wiejskie, uczestnicy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez WDK, wynajmujący salę na prywatne imprezy). Szacunkowa ilość osób rocznie: 3000. Jest zgoda kierownika WDK na zakup.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1 Zakup 20 stołow konferencyjnych, dwóch wózków oraz transport8 400 zł

Załączniki

opis-stolu.odt