Myślenicki Budżet Obywatelski – zgłaszanie projektów w drugiej połowie maja!

Wtorek, 30 marca 2021

Budżet Obywatelski w Gminie Myślenice wraca po rocznej przerwie – mieszkańcy swoje projekty będą mogli złożyć za pomocą elektronicznej platformy na stronie www.bo.myslenice.pl, a możliwość zgłaszania zadań ruszy 14 maja bieżącego roku. Łącznie na pomysły mieszkańców Gmina Myślenice przeznaczy w 2022 roku ponad milion złotych!

Całkowita kwota przeznaczona na zadania okręgowe i sołeckie wyniesie 876 200 zł, a środki na Budżet Obywatelski zasili dodatkowe 200 tys. zł, których przeznaczeniem będzie realizacja projektów ogólnomiejskich.

- Budżet Obywatelski to najlepsze narzędzie dla mieszkańców, które pozwala każdemu, kto ukończył 16 lat, mieć realny wpływ na zmianę swojego najbliższego otoczenia i zagospodarowanie środków z miejskiego budżetu. Projekty można zgłaszać od 14 do 27 maja, a te które pozytywnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną przeprowadzoną przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w czasie od czerwca do sierpnia, zostaną następnie poddane głosowaniu. Następnie zwycięskie zadania, które w głosowaniu zyskają największe poparcie zostaną skierowane do realizacji w przyszłym roku budżetowym. Zachęcam do zgłaszania zadań i kreatywnego wsparcia swojej najbliższej okolicy  – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Szczegóły dotyczące czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na internetowej platformie pod adresem www.bo.myslenice.pl. Ustalony już został dokładny harmonogram, w którym kluczowymi dla mieszkańców są terminy od 14 do 27 maja 2021 r. na składanie projektów, a także od 16 do 24 września 2021 r. kiedy to odbędzie się głosowanie.

HARMONOGRAM:

› KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA Od 24.03.2021
› ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZADAŃ DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Od 14.05.2021 do 27.05.2021
› WERYFIKACJA ZADAŃ (PROJEKTÓW) Od 01.06.2021 do 31.08.2021
› OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Do 03.09.2021
› GŁOSOWANIE Od 16.09.2021 do 24.09.2021
› OFICJALNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW Do 30.09.2021

Dowiedz się więcej: Budżet Obywatelski krok po kroku

Powrót