1 Wykonanie chodnika w Krzyszkowicach od Plebanii w lewo, przez most i dalej.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Krzyszkowice

Koszt: 36 100 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada wykonanie chodnika w Krzyszkowicach przy drodze gminnej nr K540269 z lewej strony drogi, od Plebanii przez most do Państwa L.W. Pitala, w stronę pętli autobusowej. Szerokość chodnika 150 cm, długość około 90 mb. Chodnik zostanie wykonany z kostki brukowej o wymiarach 20cm/10cm/8cm

3 Wykonanie kostki betonowej na na cmentarzu w Krzyszkowicach

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Krzyszkowice

Koszt: 36 600 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na górnej alejce wraz z otoczeniem ołtarza na cmentarzu komunalnym w Krzyszkowicach.

4 Duży namiot - fajna sprawa, z nim udana jest zabawa!

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Bęczarka

Koszt po weryfikacji: 16 485 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie polega na zakupie namiotu na różne wydarzenia kulturalne organizowane w Bęczarce np. piknik rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty czy festyn strażacki. Profesjonalny namiot uchroni małych artystów oraz uczestników imprez przed wysoką temperaturą, wiatrem i niespodziewanymi opadami deszczu.

5 Poprawa bezpieczeństwa dla Gminy Myślenice. Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w postaci dwóch quadów ratowniczych, przyczepy do transportu osób poszkodowanych oraz transportu quadów.

Rodzaj: Ogólnomiejski

Okręg/sołectwo: Okręg 2

Koszt: 93 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wolontariusze z Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Psami proszą o oddanie głosu tak abyśmy My mogli kiedyś pomóc Wam. Zadanie obejmuje zakup sprzętu specjalistycznego dla GPR Myślenice i będzie to pełen zestaw sprzętu do prowadzenia działań patrolowo – ratowniczych w trudnym terenie.

7 Budowa piłkochwytów na boisku treningowym LKS Skalnik Trzemeśnia

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Trzemeśnia

Koszt: 35 368 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa osób korzystających na co dzień z boiska. Realizacja projektu poprawi funkcjonalność obiektu, który jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Trzemeśni.

9 Metamorfoza Szkoły Podstawowej w Porębie.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Poręba

Koszt po weryfikacji: 17 982 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Pomysł opiera się na zbudowaniu przy SP w Porębie klasy plenerowej w której uczniowie będą mogli odbywać lekcje wiosną i jesienią. Będzie to 1 w powiecie myślenickim klasa na otwartej przestrzeni. W ramach działań planowane są także pozalekcyjne zajęcia z dyscypliny speed-ball dla uczniów szkoły.

10 Zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy plenerowe organizowane w Bęczarce.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Bęczarka

Koszt po weryfikacji: 9 350 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego (głośników, mikrofonów bezprzewodowych, wzmacniacza, statywów itd) na imprezy plenerowe i pikniki organizowane przez szkołę podstwawową, przedszkole, stowarzyszenia, świetlicę, strażaków i parafię w Bęczarce.

11 Siłownie zewnętrzne na terenie całego miasta.

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 117 700 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Siłownie zewnętrzne bliżej każdego z nas. Rozmieszczenie ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w sześciu punktach miasta. Łatwiejszy dostęp do urządzeń dla mieszkańców. Możliwość korzystania o każdej porze dnia i nocy. Dodatkowo urządzenia dla niepełnosprawnych.

12 Zakup sprzetu RTV i sprzętu komputerowego jako wyposażenie do nowo przeniesionej Świetlicy Wiejskiej W Bęczarce.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Bęczarka

Koszt: 16 485 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wyposażenie świetlicy w sprzęt komputerowy i RTV ułatwiający działalność,podnoszący komfort i możliwości rozwoju,edukacji- dla Wszystkich mieszkańców wsi korzystających z zajęć i z imprez plenerowych i okolicznościowych.

13 Rozbudowa i unowocześnienie Placu Zabaw dla dzieci - Myślenice - Zarabie (Dolny Jaz)

Rodzaj: Ogólnomiejski

Okręg/sołectwo: Okręg 2

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Rozbudowa i unowocześnienie Placu Zabaw dla dzieci - Myślenice - Zarabie ( Dolny Jaz)

14 DZIECIĘCO MŁODZIEŻOWA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Jawornik

Koszt: 40 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt będzie realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych, które będą miały na celu rozbudzanie ciekawości świata, pasji aktywności, rozwijanie talentów itp. Proponowane zajęcia: artystyczne sportowe komunikacja społeczna działania reedukacyjne wsparcie logopedyczno psychologiczno prawnicze inne.

15 Wykonanie poboczy przy drogach gminnych w Polance.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Polanka

Koszt: 16 560 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie polega na wykonaniu poboczy przy drogach gminnych przez poszerzenie wąskich dróg asfaltowych. Zostaną założone przepusty i położona nakładka asfaltowa.

16 Ogólnodostępna siłownia zewnętrzna przy placu zabaw (lokalizacja: Osiedle 1000-lecia II)

Rodzaj: Ogólnomiejski

Okręg/sołectwo: Okręg 1

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Ogólnodostępna siłownia zewnętrzna przy placu zabaw (lokalizacja: Osiedle 1000-lecia II). Siłownia posłuży wszystkim grupom wiekowym od nastolatków do seniorów i będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Myślenic.

17 Myślenicekie warsztaty tańca i pantomimy

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Okręg 2

Koszt po weryfikacji: 29 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Warsztaty tańca nowoczesnego i pantomimy dla dzieci i młodzieży zainteresowanych rozwojem pasji muzyczo-tanecznych. W ramach warsztatów przygotowany zostanie spektakl musicalowy poświęcony dziedzictwu kulturalnemu Myślenic, który zaprezentowany będzie podczas ogólnomiejskiego wydarzenia kulturalnego

18 Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Okręg 1

Koszt: 131 595 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Inwestycja obejmie: ogrodzenie terenu przyległego do Domu Ludowego, wykonanie wjazdu, wydzielenie ok. 20 miejsc postojowych, adaptację części terenu pod plac zabaw, oraz wyposażenie go w ławki i stoły do gry w szachy, chińczyka, ping-ponga, piłkarzyki. Zainstalowanie oświetlenia i monitoring terenu.

19 "Tablica Wyników" na stadionie LKS "SĘP" Droginia

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Droginia

Koszt: 6 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakup i montaż "Tablicy Wyników" (zegar, wyniki) na budynku klubowym LKS Sęp Droginia

21 Siła w Głogoczowie - instalacja urządzeń siłowni zewnętrznych w 3 lokalizacjach w Głogoczowie blisko popularnych tras spacerowych

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt: 24 600 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie polega na stworzeniu 3 miejsc (w rożnych dzielnicach) aktywności fizycznej, w których zostaną zainstalowane po 2 urządzenia z siłowni zewnętrznych, tak aby mogli z nich korzystać spacerujący ludzie. Miejsca te (tereny gminne) zostaną wybrane w drodze partycypacji społecznej .

22 Budowa amfiteatru wraz z nagłośnieniem w Jaworniku.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Jawornik

Koszt: 40 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa amfiteatru wraz z nagłośnieniem, jako miejsce do imprez lokalnych dla mieszkańców Jawornika. W amfiteatrze będą organizowane imprezy przez szkołę podstawową, przedszkole, OSP, Stowarzyszenie "Róża", orkiestrę dętą, klub sportowy "Jawor", chór i organizacje działające przy Parafii w Jaworniku.

23 Wykonanie obrzeży przy alejce na cmentarzu w Borzęcie

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Borzęta

Koszt: 10 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie obrzeży przy alejce na cmentarzu w Borzęcie

24 ZAKUP DMUCHANEGO WIELOFUNKCYJNEGO TORU PRZESZKÓD DO ZABAWY

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt: 14 600 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakup wielofunkcyjnego dmuchanego toru przeszkód będącego atrakcją dla dzieci i młodzieży na otwartych imprezach plenerowych organizowanych przez lokalne instytucje, organizacje pozarządowe czy lokalnych przedsiębiorców wspierających rozwój miejscowości.

25 Parking na zapleczu Ośrodka Zdrowia w Trzemeśni dla personelu ośrodka i pacjentów zakladu rehabilitacji

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Trzemeśnia

Koszt: 35 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Dokończenie budowanego parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Trzemeśni 218 Odwodnienie terenu Przygotowanie miejsca krótkiego pobytu dla pacjentów zakładu rehabilitacji Rewitalizacja zaplecza ośrodka zdrowia będącego w centrum wsi

26 Nagłośnienie dla Teatru „Gwiezdne Szyszki” z Borzęty

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Borzęta

Koszt po weryfikacji: 12 230 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Nagłośnienie dla Grupy Teatralnej z Borzęty do celów spektakli wystawianych w Kościołach, Szkołach, DPS-ach, Klasztorach, festynach. Nagłośnienie ma pomóc zwłaszcza najmłodszym dzieciom w tym by były dobrze słyszalne przez publiczność.

27 Organizacja festynu dla mieszkańców Borzęty

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Borzęta

Koszt: 8 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Organizacja festynu dla mieszkańców Borzęty

28 Ogólnodostępne boisko do mini-piłki nożnej - zagłosuj i graj z nami cały rok

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Okręg 2

Koszt po weryfikacji: 131 595 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Montaż sztucznej nawierzchni na boisku do mini-piłki nożnej Orła Myślenice - dzięki realizacji tego zadania o każdej porze dnia i roku zagrasz na ogólnodostępnym boisku do piłki nożnej niezależnie od pogody. Na co dzień trenuje na nim blisko 500 zawodników - stwórz im lepsze warunki - ZAGŁOSUJ!

29 Boisko piłkarskie do gry Funinho

Rodzaj: Ogólnomiejski

Okręg/sołectwo: Okręg 2

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa sztucznej nawierzchni ogólnodostępnego boiska do gry Funinho – nowoczesne rozwiązanie gry w piłkę nożną na cztery bramki dla dzieci i dorosłych niezależnie od wieku oraz warunków atmosferycznych. Realizacja umożliwi montaż balona pneumatycznego nad boiskiem na okres zimowy. ZAGŁOSUJ NA NAS!

30 Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi –budowa altany

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Bysina

Koszt: 20 670 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt przewiduje budowę altany na placu po starej szkole w centrum wsi Bysina. Altana ma być miejscem spotkań/integracji mieszkańców, a jednocześnie ozdobą centrum wsi, swojego rodzaju wizytówką całej miejscowości. Będzie mogła służyć także jako scena dla orkiestry podczas różnych wydarzeń.

31 Zestaw piknikowo-dożynkowy

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Bysina

Koszt po weryfikacji: 20 665 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zestaw piknikowo-dożynkowy składać się będzie z namiotu imprezowego o wymiarach 6 x 12, kompletu 25 ławek i stołów piwnych oraz grilla gazowego, które pozwolą mieszkańcom wsi Bysina w dogodnych warunkach spędzić wolny czas np. podczas pikników dożynkowych i szkolnych.

32 Znajdź lekarza

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 15 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Strona interentowa zawierająca podstawowe informacje o lekarzach (imię i nazwisko, specjalizacja, miejsce przyjmowania pacjentów, godziny przyjęć, numer telefonu do kontaktu lub rejestracji) praktykujących na terenie gminy Myślenice.

33 Przystań Ratanica

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Droginia

Koszt: 18 450 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt dotyczy terenu zieleni znajdującej się w okolicy Kaplicy w Droginii oraz terenu obok Zalewu Dobczyckiego . Obszar ten od wielu lat jest niewykorzystywany z Wielkim potencjałem dla społeczności ,której ciągle przybywa w tych obszarach. Projekt zakłada mini plac zabaw oraz miejsce odpoczynku .

34 Siłownia plenerowa w okolicach obszarów LKS Jawor w ramach rozbudowy placu zabaw dla dzieci

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Jawornik

Koszt: 20 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Siłownia plenerowa, to dla młodzieży i osób właściwie w każdym wieku. Modernizacja placu zabaw: - zasadzenie drzew w celu zapewnienia cienia na placu zabaw.

35 BO parkowanie powinno być uporządkowane - uporządkowanie parkowania samochodów w Centrum Głogoczowa oraz przy przystankach komunikacji zbiorowej

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt po weryfikacji: 22 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem zadania jest uporządkowanie kwestii parkowania samochodów w Głogoczowie, głównie w centrum oraz przy przystankach komunikacji zbiorowej (P+R). Obecnie brak wytyczonych miejsc powoduje chaos oraz zagraża bezpieczeństwu. Zamontowane zostaną także stojaki na rowery.

36 Siłownia zewnętrzna

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Zasań

Koszt po weryfikacji: 12 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i kondycji, bezpłatny dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej. Elementy siłowni stanowiłyby doskonałe uzupełnienie infrastruktury terenu szkolnego, gdzie planowana jest budowa boiska i placu zabaw dla dzieci.

38 Utworzenie szlaku kapliczkowego

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Borzęta

Koszt: 7 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Utworzenie szlaku kapliczkowego

39 "Zielona Sala- Blisko Natury"

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Droginia

Koszt: 18 450 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Droginia .Budowa miejsca do Odpoczynku Nauki Rekreacji i Zabawy na świeżym powietrzu "Zielona Sala"

40 Wykonanie głównej alejki z kostki brukowej na nowym cmentarzu w Jaworniku.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Jawornik

Koszt: 40 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie głównej alejki z kostki brukowej na starej części nowego cmentarza w Jaworniku. Prace budowlane będą poprzedzone wykonaniem niezbędnej dokumentacji.

41 „Aktywne przejścia dla pieszych”. Zakup 2 zestawów znaków aktywnych LED i montaż na przejściach dla pieszych przez ulicę Kniaziewicza na skrzyżowaniach z ulicami Sikorskiego i Wybickiego.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Okręg 1

Koszt po weryfikacji: 16 937 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

"Aktywne przejścia dla pieszych" - znaki bezpiecznego przejścia dla pieszych z wizualizacją LED typu „kroczący ludzik”, która uaktywnia się samodzielnie, ostrzegając kierowców gdy pieszy podejdzie do jezdni. Znajdą się one na najszerszej i bardzo ruchliwej ulicy w Myślenicach – ul. Kniaziewicza.

42 „Myślenicki Rower Miejski” – zakup sprzętu i uruchomienie sieci wypożyczalni miejskich rowerów.

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

"Myślenicki Rower Miejski" - sieć wypożyczalni miejskich rowerów, pozwoli ekologicznie i zdrowo poruszać się po mieście a w przyszłości po terenie gminy. Samoobsługowe stacje wypożyczania znajdą się: w Rynku, na Osiedlu, na Zarabiu. Wypinasz rower w Rynku a oddajesz np. na stacji rowerów na Zarabiu!

43 „Oświetlenie miejskich ulic”. Zakup lamp i brakujących słupów oświetlenia ulicznego i montaż na ulicy Sobieskiego - boczna

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Okręg 1

Koszt: 98 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

„Oświetlenie miejskich ulic”. Zakup lamp oświetlenia ulicznego i brakujących słupów oraz montaż na nieoświetlonych odcinkach ulicy Jana Sobieskiego w Myślenicach. Ulice na tych odcinkach wciąż nie posiadają żadnego oświetlenia miejskiego!

44 Wyposażenie na spotkania kulinarne.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Bulina

Koszt po weryfikacji: 9 850 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Chcemy zakupić zestaw naczyń porcelanowych (zastawa stołowa) dla 150 osób oraz termosy gastronomiczne stalowe 2 sztuki. Chcemy zakupić również 2 stoły bankietowe składane oraz 16 krzeseł.

45 Budowa boiska do siatkówki plażowej

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Droginia

Koszt: 18 450 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt polega na wybudowaniu boiska do siatkówki plażowej na terenie ogrodzonym przy Zespole Placówek Oświatowych w Drogini o wymiarach 24x15 m. Celem budowy boiska do siatkówki plażowej jest zwiększenie atrakcyjności zajęć w Drogini oraz popularyzacja aktywności ruchowej.

46 Dostosowanie sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie do organizacji imprez poprzez zakup 20 składanych stołow konferencyjnych.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt po weryfikacji: 8 400 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada zakup 20 składanych stołów konferencyjnych o wymiarach 1600 mmx 800 mm wraz z dwoma wózkami do ich przechowywania i przewożenia. Stoły te będą służyć wszystkim mieszkańcom Głogoczowa, którzy korzystają z sali Domu Kultury.

47 Remont widowni na stadionie LKS Sęp Droginia

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Droginia

Koszt: 7 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakup krzesełek do wymiany zużytych na trybunach, Wymiana pokrycia dachowego na wiacie ("okrąglaku").

48 Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej dla Mieszkańców Krzyszkowic

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Krzyszkowice

Koszt: 30 100 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest rozbudzenie potrzeb sportowych oraz zainteresowania różnymi dyscyplinami sportu wśród Mieszkańców Krzyszkowic. Dzieciom, młodzieży, dorosłym i osobom starszym zostaną zaproponowane najbardziej wartościowe formy i metody rekreacji ruchowej, a także zajęcia integracyjno-edukacyjne.

49 Szachy na schodach.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt po weryfikacji: 17 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie polega na montażu na schodach Szkoły Podstawowej w Głogoczowie dwóch stolików szachowych, odświeżeniu/ zaimpregnowaniu piaskowca na schodach oraz umieszczeniu na ich frontowej ścianie napisu Głogoczów, mającego witać gości przybyłych do naszej miejscowości.

50 Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Krzyszkowice

Koszt po weryfikacji: 29 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach. Celem projektu jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę, stworzenie miejsca aktywności fizycznej dla wszystkich mieszkańców.

54 Wymiana części urządzeń placu zabaw dla dzieci z elementami siłowni dla dorosłych

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Osieczany

Koszt po weryfikacji: 27 915 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wymiana starych części elementów placu zabaw na nowe. Wykonanie bezpiecznego podłoża i zamontowanie elementów siłowni dla dorosłych.

55 Zaprojektowanie i urządzenie parku do wypoczynku z alejkami i grillowiskiem

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Droginia

Koszt: 18 450 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Na działce nr 8/3 położonej w Drogini planuje się urządzenie parku do wypoczynku, przez posadzenie drzew, urządzenie alejek spacerowo-rowerowych, budowę drewnianej altany z paleniskiem na grilla, zamontowanie ławek

56 Akademia Seniora

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach akademii seniora proponujemy: wykłady o tematyce historycznej, literackiej i kulturowej, lektoraty językowe: język angielski, niemiecki i francuski, zajęcia z wykonaniem prac artystycznych, utworzenie i działanie chóru, zajęcia "Joga".

57 Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Jasienica

Koszt: 25 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru, budowa podestu o powierzchni 80 metrów kwadratowych wraz z ławkami.

58 Instrumenty muzyczne dla mieszkańców

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Zawada

Koszt: 17 800 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Instrumenty muzyczne potrzebne do doskonalenia gry, dostępne dla każdego chętnego pragnącego wstąpić w nasze szeregi.

×