2 Wykonanie bezpiecznej, elastycznej nawierzchni na placu zabaw w Trzemeśni, zlokalizowanego między budynkiem OSP Trzemeśnia a kościołem wraz z jego doposażeniem oraz wykonaniem nasadzeń

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Trzemeśnia

Koszt: 35 520 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

wykonanie bezpiecznej, elastycznej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw w Trzemeśni, zlokalizowanego między budynkiem OSP Trzemeśnia a kościołem, wraz z jego doposażeniem oraz wykonaniem nasadzeń

5 Metamorfoza 5 sal lekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie poprzez wymianę regałów i szaf

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt: 30 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Poprawa estetyki i funkcjonalności pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie, poprzez zakup nowych regałów i szaf do sal lekcyjnych, które są również miejscem spotkań mieszkańców, obszarem organizacji kół zainteresowań i konkursów.

6 Siłownia zewnętrzna wraz z wymianą nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Okręg 2

Koszt: 131 595 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach wraz z wymianą nawierzchni na istniejącym placu zabaw. Celem projektu jest integracja lokalnej społeczności i promowanie aktywności fizycznej dla mieszkańców w każdym przedziale wiekowym.

7 Wykonanie kostki brukowej na górnej alejce cmentarza w Krzyszkowicach

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Krzyszkowice

Koszt: 36 600 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie kostki brukowej na górnej alejce cmentarza w Krzyszkowicach. W ramach tego zadania zostanie także położona kostka wokół ołtarza polowego na cmentarzu. Razem ok. 200m2 kostki

8 Udrożnienie drogi gminnej nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie. Trzeci etap BO 2018 realizacja 2019

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt: 27 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Kolejny etap udrożnienia drogi gminnej nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie - od drogi asfaltowej 1007 koło Pana Józefa Jacha, do drogi asfaltowej przy Pani Marii Cieśli.

9 Poprawa bezpieczeństwa -lampy oświetleniowe - przysiółek Klępówka

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Bysina

Koszt: 20 670 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Montaż lamp oświetleniowych przy drodze biegnącej przez przysiółek Klępówka która prowadzi do szkoły, placu zabaw i kościoła parafialnego. Montaż oświetlenia poprawi bezpieczeństwo dzieci, osób starszych i wszystkich mieszkańców którzy korzystają z tej tak często uczęszczanej drogi.

10 Widowiskowa od nowa. Odmalowanie ścian sali widowiskowej Domu Kultury w Głogoczowie.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Dom Kultury jest wizytówką naszej miejscowości, a sala widowiskowa jest jego sercem. Sala widowiskowa WDK w Głogoczowie ostatni raz była malowana 10 lat temu i wymaga odświeżenia. Zadanie polega na przygotowaniu podłoża i pomalowaniu ścian na nowo.

11 Zakup klimatyzacji do budynku OSP i Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Bęczarka

Koszt: 16 485 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zakup i montaż klimatyzacji podnoszącej komfort sali OSP i Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce. Jest to jedyne miejsce gdzie odbywają się zabawy taneczne jak również inne uroczystości szkolne, przedszkolne, patriotyczne, chrzciny, komunie oraz spotkania mieszkańców.

12 Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Bęczarce w altanę i ławki

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Bęczarka

Koszt: 16 485 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wybudowanie drewnianej altany wraz z wyposażeniem (stolik i ławki) jako stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców wsi Bęczarki.

13 Rewitalizacja centrum wsi

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Bysina

Koszt: 20 670 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Współczesne czasy coraz bardziej oparte są na braku czasu i zamykaniu sie ludzi w swoich domach.Naszym zamiarem jest zmiana takiej sytuacji i stworzenie miejsca przyjaznego dla młodych, rodzin z dziećmi, seniorów oraz gości.

14 Budowa piłkochwytów na boisku treningowym LKS Skalnik Trzemeśnia

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Trzemeśnia

Koszt: 35 520 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa osób korzystających na co dzień z boiska. Realizacja projektu poprawi funkcjonalność obiektu, który jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Trzemeśni.

15 Budowa alejki rowerowej - do odpoczynku zabawy oraz nauki jazdy na rowerze.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Droginia

Koszt: 18 450 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa drugiej alejki pieszo rowerowej .Drugi etap porządkowania terenu na działce 8/3

16 Miękko i bezpiecznie na placu zabaw

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt: 16 700 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie polega na montażu nawierzchni elastycznej z płyt SBR na placu zabaw pod huśtawką COMBO 3 MT przed Szkoły Podstawowej w Głogoczowie.

17 Wyposażenie na spotkania integracyjne

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Bulina

Koszt: 10 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zakup stołów drewnianych oraz wyposażenia służącego do zabawy dla dzieci tj. składany suchy basen z kulkami, stół do gry w piłkarzyki oraz stoliczki i krzesełka dla dzieci.

18 Zestaw piknikowo-dożynkowy

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Bysina

Koszt: 20 675 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zakup namiotu imprezowego o wymiarach 6x12,zestawu ławek i stołów piwnych oraz grilla gazowego pozwolą mieszkańcom wsi Bysina w dogodnych warunkach spędzić wolny czas np. podczas pikników dożynkowych i szkolnych.

19 WIDOCZNY = BEZPIECZNY - Instalacja oświetlenia drogi w Głogoczowie

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt: 35 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie polega na instalacji oświetlenia przy licznie uczęszczanej - zwłaszcza przez dzieci i osoby starsze - bardzo niebezpiecznej, krętej i nachylonej drodze. Oświetlenie wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz umożliwi swobodne poruszanie się wszystkim użytkownikom.

20 Modernizacja placu zabaw w Polance

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Polanka

Koszt: 16 755 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni części ogólnodostępnego placu zabaw w Polance.

21 Organizacja czasu wolnego mieszkańców Polanki

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Polanka

Koszt: 16 600 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie ma na celu integrację mieszkańców Polanki oraz zapewnienie mieszkańcom propozycji spędzenia wolnego czasu. Planuje się sfinansowanie karnetów na baseny w Myślenicach oraz wyjazdów do kina i teatru a także zamontowanie kilku ławek parkowych dla odpoczywających w centrum Polanki.

23 Szkoła na piątkę.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Poręba

Koszt: 17 985 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Pomysł zgłoszony do konkursu powstał dzięki współpracy z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Porębie. Opiera się na zakupie i montażu siłowni plenerowej przy szkole oraz na organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży mieszkających w Porębie.

26 Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Borzęta

Koszt: 25 160 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie

27 Bliżej, zdrowiej, wygodniej.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Okręg 1

Koszt: 131 595 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

1. Budowa chodnika między ul.: Średniawski-Sikorski-Wybicki-Dąbrowski. 2. Siłownia miejska przy Domu Ludowym. 3. Ciąg pieszo-postojowy przy ul. Solidarności.

30 Gramy przez cały rok! - zadaszenie kortu tenisowego w Myślenicach

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie obejmuje zakup i montaż zadaszenia - lekkiej hali łukowej o pokryciu membranowym, na myślenickim korcie tenisowym. Tak by korzystanie z niego nie było zależne od pogody.

31 Wygodniej dzieciom na placu zabaw.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Okręg 1

Koszt: 131 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa toalety miejskiej na placu zabaw przy ulicy Pardyaka i Ogrodowej.

32 Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego - Myślenice Górne Przedmieście

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Okręg 1

Koszt: 131 595 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego - Myślenice Górne Przedmieście. Doposażenie kuchni i sali w niezbędny sprzęt gastronomiczny. Wymiana pieca gazowego CO i ciepłej wody użytkowej. Montaż podjazdu dla niepełnosprawnych od strony południowej budynku.

34 Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Głogoczowie od strony drogi powiatowej

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt: 15 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Modernizacja około 135 metrów ogrodzenia cmentarza komunalnego w Głogoczowie od strony drogi powiatowej poprzez naprawę istniejących słupków i przęseł betonowych oraz montaż częściowo demontowanej siatki ogrodzeniowej i pomalowanie odnowionych słupków.

35 Udrożnienie i korytowanie ok. 90 metrów rowów przy drodze gminnej nr 730 w dzielnicy Jaworzna

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt: 15 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Udrożnienie i korytowanie około 90 metrów rowów przy drodze gminnej nr 730 w dzielnicy Jaworzna.

36 Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myślenicach

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Chełm

Koszt: 10 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Stworzenie przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myślenicach małej siłowni zewnętrznej złożonej z co najmniej trzech urządzeń do ćwiczeń: biegacza, orbitreka, wioślarza.

38 Budowa bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Jasienica

Koszt: 25 485 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Realizacja zadania polega na wykonaniu bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy z kostki brukowej do wyczerpania maksymalnej kwoty przyznanej dla naszej miejscowości w ramach Budżetu Obywatelskiego.

39 Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem części podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Krzyszkowice

Koszt: 36 675 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem części podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych i remontem chodnika

40 Wykonanie sztucznej i bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Porębie

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Poręba

Koszt: 17 985 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania planuje się wykonać nawierzchnię ze sztucznych tworzyw pod częścią urządzeń na istniejącym placu zabaw, dzięki czemu mieszkańcy – dzieci i młodzież otrzymają miejsce do bezpiecznego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

41 Plac zabaw w centrum wsi Poręba - przy budynku OSP

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Poręba

Koszt: 17 985 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wyposażenie centrum wsi Poręba w ogólnodostępny plac zabaw. Specyfika zadania służyć będzie rożnym grupom wiekowym, pozwoli wydzielić strefy zabaw dla dzieci i  osób starszych. Poprawi bezpieczeństwa ale również wpłynie na jakość i efektywność spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

42 Monitoring – W centrum Poręby

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Poręba

Koszt: 17 985 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania planuje się zamontować 15 kamer wraz z rejestratorem i okablowaniem. Kamery zostaną zamontowane w miejscach gdzie znajduje się największy ruch samochodowy i pieszy. Sieć kamer zostanie winna być zamontowana na istniejących słupach oświetleniowych przy budynku OSP drogi powiatowej.

43 "101+ Niepodległa!"

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 22 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt "101+ Niepodległa" jest oddolną propozycją członków Hufca ZHP Myślenice skierowaną do mieszkańców Miasta i Gminy, która przeprowadzona zostanie w dniach 10 - 11 listopada 2019. W ramach akcji zaplanowano grę terenową o tematyce patriotycznej, warsztaty oraz Miejskie Ognisko ze Śpiewankami.

44 Dzieci są najważniejsze! - zakup i montaż podłoża syntetycznego

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 96 020 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Dzieci są najważniejsze - zakup i montaż nawierzchni elastycznej pod urządzeniami i huśtawkami, z których korzystają dzieci. Plac zabaw przy starym osiedlu 1000-lecia. Obecnie znajduje się tam kamień, który musi zostać usunięty!

45 Modernizacja placu zabaw na os. 1000-lecia obok bloków 18, 19, 20

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Okręg 1

Koszt: 131 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Modernizacja placu zabaw na osiedlu 1000-lecia obok bloków 18,19,20 obejmuje wymianę oraz uzupełnienie istniejących elementów oraz ogrodzenie i oświetlenie placu zabaw. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw oraz poprawa jakości urządzeń i zwiększenie jego atrakcyjności.

46 Renowacja głównej alejki na Cmentarzu Komunalnym w Osieczanach

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Osieczany

Koszt: 27 915 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Renowacja głównej alejki na cmentarzu komunalnym w Osieczanach, zmiana nawierzchni ze zniszczonej asfaltowej na kostkę - na długości 80 mb.

47 Modernizacja placu zabaw przy ulicy Słowackiego tj. obok bloków 15 i 17 przy ul. Berka Joselewicza oraz dwóch bloków przy ul. Gałczyńskiego i bloku przy ul. Reja

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 53 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Modernizacja placu zabaw obejmuje wymianę dotychczasowych drewnianych i spróchniałych urządzeń. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw oraz poprawa jakości urządzeń i zwiększenie atrakcyjności placu zabaw, z którego korzystają dzieci.

49 Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z urządzeniami do agility - lokalizacja Zarabie

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 113 100 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Ogrodzony wybieg dla psów, gdzie pies może zostać bezpiecznie spuszczony ze smyczy, może rozładować swoją energię nie zakłócając spokoju spacerowiczom oraz dzieciom bawiącym się na placu zabaw.

50 Zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat po pożarowych poprzez wyposażenie strażaków OSP oraz GPR Myślenice w sprzęt Termowizyjny i Noktowizor

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 126 800 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Drodzy Mieszkańcy Myślenic! GPR Myślenice i OSP prosi Was o pomoc i wsparcie ratownictwa! Zawsze jesteśmy dla Was i z Wami. Zakupem będzie zestaw sprzętu używany przy pożarach oraz akcjach poszukiwawczych. Skład zestawu to kamera termowizor o rozdzielczości 640x480px oraz 3 kamery termowizyjne FSX.

52 Poprawa funkcjonalności boiska sportowego treningowego - przy ul. Zdrojowej 7a

Rodzaj: Ogólnomiejski

Koszt: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Przebudowa istniejącego boiska treningowego wraz z adaptacją na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią o wym. 30x62m.

53 Doposażenie placu zabaw w Łękach z elementami siłowni

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Łęki

Koszt: 11 505 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie polega na doposażeniu ogólnodostępnego placu zabaw. Usytuowane to będzie na działkach gminnych użyczonych Stowarzyszeniu "My Łęczanie". W ramach przyznanego budżetu zostaną zakupione i zainstalowane urządzenia: zestaw zabawowy, urządzenia do ćwiczeń: orbitrek, rower i narciarz

54 Plac zabaw w Zawadzie

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Zawada

Koszt: 17 925 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Plac zabaw ogólnodostępny w centrum miejscowości Zawada na działce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie nr. 298/3 i 298/4

55 Namioty ochronne na imprezy plenerowe

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Zawada

Koszt: 17 925 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Namioty ochronne duże i mniejsze, mobilne pozwalające na spotkania niezależnie od pogody.

56 OSP Trzemeśnia - zakup Quada na ratunek życia i mienia lokalnych mieszkańców

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Trzemeśnia

Koszt: 34 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Sfinansowanie zakupu Quada ratowniczego dla OSP w Trzemeśni, który usprawni przeprowadzanie akcji ratunkowych. Zwiększy możliwości szybkiego udzielania pomocy poszkodowanym, usprawni akcje poszukiwawcze i rozszerzy zakres pomocy ludności zamieszkującej na terenach z ograniczoną możliwością dojazdu.

57 Wykonanie mijanek – zatok na drodze gminnej Głogoczów - Jaworzna

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt: 14 700 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie mijanek-zatok na drodze gminnej Głogoczów-Jaworzna, na odcinku pomiędzy zjazdem z drogi krajowej nr 7 w okolicy ,,Chłopskiego Jadła’’ a zjazdem z drogi krajowej nr 7 w okolicy dawnej restauracji ,,Ogniem i Mieczem’’.

58 Miejsce spotkań dla mieszkańców - altana i grillowisko

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Zasań

Koszt: 12 565 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Miejsce spotkań - drewniana altana z podłożem z kostki betonowej, stołem, ławkami i paleniskiem oraz stołem do tenisa.

60 Monitoring w miejscowości Trzemeśnia

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Trzemeśnia

Koszt: 35 520 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach zadania planuje się zamontować monitoring składający się z 20 zestawów do monitoringu w centrum wsi Trzemeśnia, gdzie jest największe skupisko dzieci i młodzieży.

61 Odbudowa drogi gminnej nr 191 w Głogoczowie na dzielnicy Kobylica

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt: 40 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Udrożnienie gminnej drogi dojazdowej nr 191: stanowiące prawne połączenie komunikacyjne dzielnicy Kobilica w Głogoczowie, z komunikacją drogową ogólnie dostępną.

24 Podróż może być przyjemna - budowa wiat przystankowych w Jaworniku.

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Jawornik

Koszt: 40 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Zakup i montaż sześciu wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 955.

28 Oświetlenie drogi Osieczany od Zarabia

Rodzaj: Okręgowy/sołecki

Okręg/sołectwo: Osieczany

Koszt: 27 915 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Oświetlenie odcinak drogi od Zarabia , ulica zdrojowa ( na wysokości zakładu "ELEKTRAL"), do Osieczan skrzyżowania drogi na Wiśniową.

×