Zawieszono składanie zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021

Czwartek, 4 czerwca 2020

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach tegoroczne zgłaszanie zadań do Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 zostało zawieszone. Powodem tej decyzji są utrudnienia w przeprowadzeniu procedury Budżetu Obywatelskiego spowodowane pandemią koronawirusa, a także opóźnienie w realizacji zwycięskich projektów z poprzednich lat.

W skutek obowiązującego w Polsce stanu epidemii oraz wprowadzonych ograniczeń i utrudnień, radni zdecydowali, że w tym roku nie zostanie przeprowadzona procedura składania zadań czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice.

- Jeśli sytuacja na to pozwoli do składania projektów przez mieszkańców wrócimy w przyszłym roku. Obecnie w trakcie realizacji są wszystkie zadania z trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Niektóre zostały już zrealizowane, a pozostałe są w trakcie wykonania lub opracowania dokumentacji projektowej, czy przetargowej. Zawieszenie zgłaszania kolejnych zadań jest też podyktowanie opóźnieniem w realizacji zwycięskich projektów z lat poprzednich. Niezrealizowanie tych projektów podyktowane było przede wszystkim znacznym wzrostem kosztów w stosunku do planowanych wcześniej wydatków na ich finalizację. Wydziały merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy Myślenice przymierzają się do wykonania tych inwestycji i mamy nadzieję, że niebawem zostaną oddane do użytku mieszkańcom – mówi Barbara Bylica, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji UMiG Myślenice.

Niemal wszystkie zadania w realizacji

Podczas spotkania roboczego w gabinecie burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki naczelnicy wydziałów merytorycznych przeanalizowali postępy w realizacji zwycięskich projektów z trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Gmina Myślenice proceduje także wykonanie zaległych zadań, na które czekają mieszkańcy.

Z trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego zakupiono już traktorek wraz z osprzętem, co było zwycięskim zadaniem w Borzęcie. Realizowane są obecnie zadania polegające na montażu piłkochwytów przy boisku w Trzemeśni, czy wymiana krzesełek na obiekcie sportowym w Drogini. Wykonawca zakończył montaż oświetlenia w Głogoczowie i Zasani, a inne zadania są w trakcie realizacji przykład modernizacja szatni i tarasów w przedszkolu nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach, czy zakup wyposażenia do Domu Katolickiego, o który wnioskowała teatralna Grupa Misterium. Do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach dostarczono już nowe komputery w ramach zadania „Inwestując w dzieci – Inwestujesz w siebie” (Okręg 1 – Myślenice), a druga część zadania czeka na realizację. W najbliższych dniach ma zostać ogłoszony przetarg na dokończenie budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią Orła Myślenice, czyli zwycięskie zadanie w myślenickim Okręgu nr 2. Łącznie w bieżącej edycji sfinalizowanych ma zostać 21 projektów.

Zaległe zadania z lat poprzednich to głównie cmentarne alejki, których nie udało się zrealizować z uwagi na znaczny wzrost kosztorysów w stosunku do zabezpieczonych środków na realizację zadań zgodnie ze składanym projektem. Alejki mają powstać na cmentarzu w Jasienicy, Osieczanach, czy Borzęcie. Na realizację czekają też alejka rowerowa w Drogini, plac zabaw w Zawadzie, Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku, oraz Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego na Górnym Przedmieściu w Myślenicach. Przerwa w składaniu nowych zadań pozwoli Gminie Myślenice na odrobienie zaległości z poprzednich lat.Powrót