zadanie nr 43

43. Remont fontanny na skwerze przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 w Myślenicach


Lokalizacja

Myślenice, Skwer przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14

Skrócony opis zadania

Remont i uruchomienie fontanny na skwerze przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14.
"Gdzie się podziały tamte fontanny z ulic Myślenic,
Poza "Tereską" żadnej już nie ma i nie zostało nic,
Więc choć tej jednej pozwólmy wrócić do chwil świetności,
A jestem pewna - uśmiech na twarzach ludzi zagości!"

Opis zadania

1. Wykonanie instalacji wodnej.
2. Wykonanie pompy i remont studni.
3. Udrożnienie systemu nawadniającego.
4. Hydroizolacja niecki betonowej wypełnionej wodą.
5. Wymiana zużytych elementów fontanny.
6. Renowacja betonu użytego do budowy fontanny.
7. Wzmocnienie struktury osłabionych i obsypujących się elementów, uzupełnienie ubytków i uszkodzeń.
8. Oczyszczenie niecki fontanny.
9. Konserwacja i montaż elementów fontanny.
10. Prace przy elementach dekoracyjnych fontanny, m.in. przy figurze "Lipki".

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

- Fontanna jako element krajobrazu miejskiego upiększy trasę spacerową z centrum do dzielnicy rekreacyjnej - Zarabia.
- Fontanna jest elementem ekologicznym, powoduje wzrost wilgotności powietrza i jest naturalnym inhalatorem przy ruchliwej ulicy będącej ciągiem asfaltowo-betonowym z małą ilością zieleni oraz jest ostatnim (poza "Tereską") z działających dawniej urządzeń tego typu. Nawiązuje do symbolu Myślenic - Lipki, której figura jest jej zwieńczeniem, a także ma znaczenie sentymentalne.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Właściciel terenu (SM "Zorza" w Myślenicach) wyraża zgodę na remont i uruchomienie fontanny. Z uruchomienia fontanny skorzysta bardzo wielu mieszkańców, bo jest ona w miejscu ogólnodostępnym, na spacerowej trasie z centrum do dzielnicy rekreacyjnej - Zarabia. Podniesienie walorów turystycznych i ekologicznych miasta, które docenią turyści i goście odwiedzający Myślenice. Miejsce do odpoczynku znajdą tu liczni starsi mieszkańcy Osiedla Matejki (5 bloków). Upiększenie okolicy Sądu Rejonowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie instalacji wodnej. 6 000 zł
2Wykonanie pompy i remont studni6 000 zł
3Remont fontanny12 000 zł
Łącznie: 24 000 zł